กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

05 December 2018

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย https://www.facebook.com/notes/662322543873819/ [331] 1-2 ธันวาคม 2561 เชียงใหม่ [330] 2, 28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร [329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ [328] สิงหาคม - กันยายน 2561 ขอนแก่น [327] 25-26 สิงหาคม 2561...

กระดานสนทนา

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

แจกสื่อธรรม จ.อุดรธานี 22-23 ธ.ค.2561

ประกาศ แจกสื่อธรรม
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง
หยุด! ถวายทอง-เงิน
แด่พระภิกษุและสามเณร

"จ.อุดรธานี"
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

 

เอกสารสื่อธรรม
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง
หยุด! ถวายทอง-เงิน
แด่พระภิกษุและสามเณร
http://www.d-study.com/attachments/article/704/327.pdf

รวมเรื่องพระภิกษุและสามเณร
ห้ามรับ ให้รับ หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้
และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลอ้างอิงจาก 
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/823-sum

 

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ
http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/931-sumq

คำถาม-คำตอบ
พระอริยสงฆ์หรือพระอรหันต์รับเงินผิดหรือไม่ ?
http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/915-q005

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email