แจกสื่อธรรม จ.กำแพงเพชร 28 ต.ค.2561

ประกาศ แจกสื่อธรรม
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง
หยุด! ถวายทอง-เงิน
แด่พระภิกษุและสามเณร

"จ.กำแพงเพชร"
วันที่ 28 ตุลาคม 2561

https://www.facebook.com/315109618595115/photos/a.450089601763782/1596350840470980/?type=3&theater

 

เอกสารสื่อธรรม
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง
หยุด! ถวายทอง-เงิน
แด่พระภิกษุและสามเณร
http://www.d-study.com/attachments/article/704/327.pdf

รวมเรื่องพระภิกษุและสามเณร
ห้ามรับ ให้รับ หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้
และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลอ้างอิงจาก 
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/2013-12-29-12-26-42/823-sum

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email