เอกสาร หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา! หยุดถวายทอง-เงินแด่พระภิกษุและสามเณรและคำถาม-คำตอบที่พบบ่อยในการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

เอกสาร หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา!

หยุดถวายทอง-เงิน แด่พระภิกษุและสามเณร

 

 

 

 

เอกสารหยุดทำร้ายพระพุทธ ศาสนาฯ สำหรับพิมพ์เผยแพร่ (ภาษาไทย)

1.ฉบับปรับปรุงล่าสุด เริ่มใช้ครั้งแรก [318] 21 มกราคม 2561 จ.น่าน

http://www.d-study.com/attachments/article/704/318.pdf

2.ฉบับดั้งเดิม

http://www.d-study.com/attachments/article/704/Stop%20destroying%20Buddhism.pdf

http://www.d-study.com/attachments/article/704/pp_remark.pdf

 

Stop destroying Buddhism. (English Version)

http://www.d-study.com/attachments/article/704/Nissaggiya%2018%2019%2020_en.pdf

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1354136221359111&id=315109618595115

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email