เอกสารสื่อธรรม หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา! หยุดถวายทอง-เงินแด่พระภิกษุและสามเณร

เอกสารสื่อธรรม หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา!

หยุดถวายทอง-เงิน แด่พระภิกษุและสามเณร

 

 

 

 

 

เอกสารหยุดทำร้ายพระพุทธ ศาสนาฯ สำหรับพิมพ์เผยแพร่ (ภาษาไทย)

1.ฉบับปรับปรุงล่าสุด เริ่มใช้ครั้งแรก [327] 25-56 สิงหาคม 2561 จ.นครพนม

http://www.d-study.com/attachments/article/704/327.pdf

2.ฉบับดั้งเดิม

http://www.d-study.com/attachments/article/704/Stop%20destroying%20Buddhism.pdf

http://www.d-study.com/attachments/article/704/pp_remark.pdf

 

Stop destroying Buddhism. (English Version)

http://www.d-study.com/attachments/article/704/Nissaggiya%2018%2019%2020_en.pdf

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.319238528182224.60687.315109618595115&type=3

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email