4 มีนาคม 2553 ฮ่องกง 5 [21]

4 มีนาคม 2553 ฮ่องกง 5 [21]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง/\

โดย กลุ่มอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย ประเทศฮ่องกง

 

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

1. หยุด!ทำร้ายพระพุทธศานา,ศีลของพระ และเกี่ยวกับเดรัจฉานวิชา ๒ใบเป็น ๑ ชุด
2. "ความเป็นมาของนิกาย มหายาน กับ เถรวาท"
3. " ตอบคำถามที่ชาวพุทธไทยสงสัย ภาค ๑ "
1) ความเป็นพระอรหันต์สาวกกับพระพุทธเจ้า 
2) วิธีที่สร้างบุญอย่างถูกต้อง
4. "ตอบคำถามที่ชาวพุทธ ไทย สงสัย ภาค ๒" 
1) เรื่องกฐิน-ผ้าป่า
2) เรื่องสังฆทาน
             

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2553 (วันสงกรานต์)ณ เก๋าหล่งเส่ง บริเวณสนามฟุตบอล_ครั้งที่ 5 /\  ^-^

 

ทางทีมงานฯ ที่ประเทศฮ่องกงฝากบอกมาว่า ได้รับการตอบรับกลับมาดีมากๆ  เอกสารไม่พอแจก และได้เพิ่มการแจกหนังสือ"รู้เรื่องรูปตามความเป็นจริง" โดยใส่เบอร์โทรศัพท์ของทีมงานฯไปด้วย ปรากฎว่ามีโทรฯเข้ามาถามเกี่ยวกับการศึกษาพระไตรปิฎก ด้วยค่ะ   ^-^

/\ /\ /\ยินดีในบุญกับทุกท่าน ที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317557708350306.60190.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email