[277] 20 ส.ค. 57 Westfield London

 [277] 20 ส.ค. 57 Westfield London

 

 

At the Westfield today สนทนาทั้งโลกและทางทางธรรมกับญาติธรรมต่างประเทศที่หันถือพุทธ ธรรม สงฆ์ และ

ร่วมกับแจกสื่อธรรมมะ ยินดีในบุญค่ะ คุณพี่น้อม คุณติ๋มและคุณนิต้า ญาติธรรมชาวอินเดีย บุญที่ข้าทำทั้งหมดนี้ให้ญาติให้เทพที่รักษาให้นายเวรและเชื้อโรคของข้า ญาติธรรมทุกท่านและผู้ที่ต้องการบุญตลอดไป..

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.547719555334119.1073741898.315109618595115&type=1

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email