12,22มค 4,5,7,8,15กพ 4มีค 2555 UK [232]

12,22มค 4,5,7,8,15กพ 4มีค 2555 UK [232]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

   

<<< วันที่ 12,22 เดือนมกราคม พ.ศ.2555 >>>

<<<วันที่ 4,5,7,8,15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 >>>

และ<<<วันที่ 4 มีนาคม  พ.ศ. 2555 >>>

ยินดีในบุญกับน้องพงศกร โกฉัยพัฒน์(น้องเอส)ที่ได้เดินทางมาร่วมแจกสื่อธรรมในการสามัคคีธรรมที่ประเทศอังกฤษ

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ภาคกลางกรุงลอนดอน

 

4-20 มีนาคม 2554 KENT,LONDON [184]

4-20 มีนาคม 2554  KENT,LONDON [184]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 4, 13, 14, 16, 17, 20  มีนาคม 2554  
ณ เมือง  CAMBERLEY ที่ SURREY,  PUTNEY, HAMMERSMITH, LEICESTER SQUARE, PICCADILLY CLRCUS , 
BLUEWATER(เมือง KENT) , ROBERT BRIDGE EAST SUSSEX, TUNBRIDGE WELLS  (กรุงลอนดอน)

17,19,22,29,พย3,6,10,13,15,17,21,24,26,29,31ธค54 2มค55 UK [225]

17,19,22,29,พย3,6,10,13,15,17,21,24,26,29,31ธค54 2มค55 UK [225]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่17,19,22,29,พ.ย 3,6,10,13,15,17,21,24,26,29,31 ธันวาคม 2554  2 ม. ค 25555
ณ.เมืองMaidstone, Bluewater,Gravesend (เมืองKent)  Crawley,Dorking   (เมืองSurrey) 
 
กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ ครั้งนี้มาร่วมงาน   
มีคุณ Mr.James Waghorn  คุณติ๋ม คุณแอน  คุณณี น้องแนจ น้องจุ๋ม น้องทอมมัส น้องเอ็ดเว็ดร์ 
 

8,17,18,20,24ธค54 8,10,15,22,29 มค 55 UK [228]

8,17,18,20,24ธค54 8,10,15,22,29 มค 55 UK [228]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

<<< วันที่ 8,17,18,20,24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554>>>

<<<วันที่ 8,10,15,22,29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 >>>

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ภาคกลางกรุงลอนดอน

ภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury

17,30,31ตุลาคม5,13พฤศจิกายน4,5,6 ธันวาคม2554 UK [223]

17,30,31ตุลาคม5,13พฤศจิกายน4,5,6 ธันวาคม2554 UK [223]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 17,30,31 เดือนตุลาคม,วันที่ 5,13 เดือนพฤศจิกายน,วันที่ 4,5,6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ภาคกลางกรุงลอนดอน

ภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury และเมืองมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในโลก  Oxford University

ธันวาคม 2554 และ 17,25 มกราคม 2555 สวิส3 [227]

ธันวาคม 2554 และ 17,25 มกราคม 2555 สวิส3 [227]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
   “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑” 
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

รูปแจกสื่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประจำเดือนธันวาคม 2554 และ 17,25 มกราคม 2555
เมืองที่ไปแจก : Oerlikon, Hombectikon, Horgen,Wollerau, Zurich, Rupperswil  

13-15-20-22-27-29 ตค และ 1-3-6-12 พย 2554 UK [219]

13-15-20-22-27-29 ตค และ 1-3-6-12 พย 2554  UK [219]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 13-15-20-22-27-29 ต.ค. และ 1-3-6-12 พ.ย. 2554
ณ.เมืองMaidstone, Bluewater(เมือง.Kent) London, Wimbledon, 

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email