24,28 กันยายน 2554 และ 3,4,7,9,15 ตุลาคม 2554 UK [216]

24,28 กันยายน 2554 และ 3,4,7,9,15 ตุลาคม 2554 UK [216]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

  “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 24,28 เดือนกันยายน 2554 และวันที่ 3,4,7,9,15 เดือนตุลาคม  2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ภาคกลางกรุงลอนดอน

และภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury

 

4-21สิงหาคม 3-10-17-20-24กันยายน 1-8ตุลาคม 2554 UK [215]

4-21สิงหาคม 3-10-17-20-24กันยายน 1-8ตุลาคม 2554 UK [215]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 4-21สิงหาคม / วันที่ 3-10-17-20-24กันยายน / วันที่ 1-8ตุลาคม 2554 
ณ สนามบินHEATHRON AIRPORT
กรุงลอนดอนสู่สนามบินสุวรรณภูมประเทศไทย
 
กลับจากประเทศไทย มาอังกฤษไปแจกต่อ ณ เมือง
 
MAIDSTONE, BLUWATERZ(เมืองKENT) DORKING,CRAWLEY(เมืองSURREY) WESTFIELD STRATFORD EAST LONDON, HASTINGS,BRIGHTON, เมือง(SUSSEX)

12,17,23,24,31 เดือนกรกฎาคม 2554 UK [204]

12,17,23,24,31 เดือนกรกฎาคม 2554 UK [204]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 12,17,23,24,31 เดือนกรกฎาคม 2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ณ เมือง Hammersmith,Wimbledon,Putney,charing Cross,Leicester Square ใจกลางกรุงลอนดอน และภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Reading,Newbury,Salisbury,Stonehenge Avebury

20 กันยายน 2554 สวิส [214]

20 กันยายน 2554 สวิส [214]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

   “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑” 
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)
 รูปแจกสื่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ …โดย....นางบุษรัสกรณ์ เบามัณณ
เมืองที่ไปแจก: Stäfa ,Rupperswill,Wetzikon, Hinwil,Zurich,Uetikon am See, หน้าร้านNam ,บนรถไฟ ร้านอาหารไทย Thaiorchid Meilen http://www.thai-orchid.ch , ร้านอาหารอิสานบ้านเฮา Wetzikon http://banhow.ch/thaishop 

5,8,14,17,18,24 กรกฎาคม 2554 UK [203]

5,8,14,17,18,24 กรกฎาคม 2554 UK [203]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่5,8,14,17,18,24  กรกฎาคม  2554
ณเมือง  BLUEWATER, และมหาวิทยาลัย  UNIVERSITY OF CANTERBURY(เมืองKENT)
กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ ครั้งนี้มาร่วมงานกันจำนวน 8 ท่าน
รวมทั้งชาวทิพย์ไม่ทราบจำนวน  โดยแบ่งการทำงานกัน 2 สาย
                      

2,4,11,12,13,15,17,18,20,23,24,25,28,30 เดือนสิงหาคม 2554 UK [211]

2,4,11,12,13,15,17,18,20,23,24,25,28,30 เดือนสิงหาคม 2554 UK [211]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

   “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 2,4,11,12,13,15,17,18,20,23,24,25,28,30 เดือนสิงหาคม 2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ณ เมือง Putney,charing Cross,Leicester Square,London eye ใจกลางกรุงลอนดอน

และภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury

พฤษภาคม-มิถุนายน 2554 UK [201]

พฤษภาคม-มิถุนายน 2554 UK [201]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่7,14,12,19,26พฤภาคม 9,18,25,28มิถุนายน2554
ณ เมือง MAIDSTONE,  BLUEWATER,   CANTERBURY, ( เมือง KENT)  ,DORKING ,REDHILL , CROYDON ,CRAWLEY (เมือง SURREY) OXFORD (เมือง OXFORDSHIRE) WESTFIELD  (กรุง LONDON) 

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email