17,30,31ตุลาคม5,13พฤศจิกายน4,5,6 ธันวาคม2554 UK [223]

17,30,31ตุลาคม5,13พฤศจิกายน4,5,6 ธันวาคม2554 UK [223]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 17,30,31 เดือนตุลาคม,วันที่ 5,13 เดือนพฤศจิกายน,วันที่ 4,5,6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ภาคกลางกรุงลอนดอน

ภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury และเมืองมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในโลก  Oxford University

 

13-15-20-22-27-29 ตค และ 1-3-6-12 พย 2554 UK [219]

13-15-20-22-27-29 ตค และ 1-3-6-12 พย 2554  UK [219]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 13-15-20-22-27-29 ต.ค. และ 1-3-6-12 พ.ย. 2554
ณ.เมืองMaidstone, Bluewater(เมือง.Kent) London, Wimbledon, 

4-21สิงหาคม 3-10-17-20-24กันยายน 1-8ตุลาคม 2554 UK [215]

4-21สิงหาคม 3-10-17-20-24กันยายน 1-8ตุลาคม 2554 UK [215]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 4-21สิงหาคม / วันที่ 3-10-17-20-24กันยายน / วันที่ 1-8ตุลาคม 2554 
ณ สนามบินHEATHRON AIRPORT
กรุงลอนดอนสู่สนามบินสุวรรณภูมประเทศไทย
 
กลับจากประเทศไทย มาอังกฤษไปแจกต่อ ณ เมือง
 
MAIDSTONE, BLUWATERZ(เมืองKENT) DORKING,CRAWLEY(เมืองSURREY) WESTFIELD STRATFORD EAST LONDON, HASTINGS,BRIGHTON, เมือง(SUSSEX)

ตุลาคม 2554 สวิส2 [218]

ตุลาคม 2554 สวิส2 [218]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑” 
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)
 รูปแจกสื่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ …โดย....นางบุษรัสกรณ์ เบามัณณ
ประจำเดือนตุลาคม 2554 เมืองที่ไปแจก Pfaffikon (Seedamm center), Staefa, Kusnacht,Turbenthal, Erlenbach (ร้าน Tai Pan), Ruti (ร้าน Chiang Mai, ร้าน Lemongrass  Uetikon am see (สถานีรถไฟ, ร้านศาลาไทย), Zurich,Rupperswil 

20 กันยายน 2554 สวิส [214]

20 กันยายน 2554 สวิส [214]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

   “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑” 
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)
 รูปแจกสื่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ …โดย....นางบุษรัสกรณ์ เบามัณณ
เมืองที่ไปแจก: Stäfa ,Rupperswill,Wetzikon, Hinwil,Zurich,Uetikon am See, หน้าร้านNam ,บนรถไฟ ร้านอาหารไทย Thaiorchid Meilen http://www.thai-orchid.ch , ร้านอาหารอิสานบ้านเฮา Wetzikon http://banhow.ch/thaishop 

24,28 กันยายน 2554 และ 3,4,7,9,15 ตุลาคม 2554 UK [216]

24,28 กันยายน 2554 และ 3,4,7,9,15 ตุลาคม 2554 UK [216]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

  “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 24,28 เดือนกันยายน 2554 และวันที่ 3,4,7,9,15 เดือนตุลาคม  2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ภาคกลางกรุงลอนดอน

และภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury

2,4,11,12,13,15,17,18,20,23,24,25,28,30 เดือนสิงหาคม 2554 UK [211]

2,4,11,12,13,15,17,18,20,23,24,25,28,30 เดือนสิงหาคม 2554 UK [211]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

   “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 2,4,11,12,13,15,17,18,20,23,24,25,28,30 เดือนสิงหาคม 2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ณ เมือง Putney,charing Cross,Leicester Square,London eye ใจกลางกรุงลอนดอน

และภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email