5,8,14,17,18,24 กรกฎาคม 2554 UK [203]

5,8,14,17,18,24 กรกฎาคม 2554 UK [203]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่5,8,14,17,18,24  กรกฎาคม  2554
ณเมือง  BLUEWATER, และมหาวิทยาลัย  UNIVERSITY OF CANTERBURY(เมืองKENT)
กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ ครั้งนี้มาร่วมงานกันจำนวน 8 ท่าน
รวมทั้งชาวทิพย์ไม่ทราบจำนวน  โดยแบ่งการทำงานกัน 2 สาย
                      

 

พฤษภาคม-มิถุนายน 2554 UK [201]

พฤษภาคม-มิถุนายน 2554 UK [201]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่7,14,12,19,26พฤภาคม 9,18,25,28มิถุนายน2554
ณ เมือง MAIDSTONE,  BLUEWATER,   CANTERBURY, ( เมือง KENT)  ,DORKING ,REDHILL , CROYDON ,CRAWLEY (เมือง SURREY) OXFORD (เมือง OXFORDSHIRE) WESTFIELD  (กรุง LONDON) 

มีนาคม-พฤษภาคม 2554 UK [193]

มีนาคม-พฤษภาคม 2554 UK [193]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)
-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 30 มีนาคม 2554
วันที่ 7,9,16,21,28,30 เมษายน 2554
วันที่ 5,7,12,14,19,21,23 พฤษภาคม 2554
  
ณ เมือง maidston, bluewater,Tunbridge wells, Ashford, (เมือง Kent) Eastbourne, Hastings, Brighton, East Grinstead (เมือง Sussex)  Dorking, Reigate, Redhill,Croydon (เมือง Surruy) และในเมืองหลวง  กลางกรุงลอนดอน

9 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2554 UK [197]

9 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2554 UK [197]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และ วันที่ 1 มิถุนายน 2554  
เมือง NEWBURY BERKSHIRE ภาคตะวันตกของอังกฤษ 
และ เมือง PUTNY, LEICESTER SQUARE ภาคกลาง(กรุงลอนดอน)  

17 เมษายน 1 พฤษภาคม 2554 HONGKONG [190]

17 เมษายน 1 พฤษภาคม 2554 HONGKONG [190]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี” 
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 17 เมษายน และ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2554  

24-25เมษา 1,7พฤษภา 2554 ตะวันตกและกลางอังกฤษ [194]

24-25เมษา 1,7พฤษภา 2554 ตะวันตกและกลางอังกฤษ [194]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 24-25 เมษายน  , วันที่  1 และ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554  
ณ เมือง NEWBURY BERKSHIRE ภาคตะวันตกของอังกฤษ 
และ เมือง PUTNY, LEICESTER SQUARE ภาคกลาง(กรุงลอนดอน)

10 เมษายน 2554 WIMBLEDON [189]

10 เมษายน 2554 WIMBLEDON [189]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 
ณ เมือง WIMBLEDON LONDON

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email