10 เมษายน 2554 WIMBLEDON [189]

10 เมษายน 2554 WIMBLEDON [189]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 
ณ เมือง WIMBLEDON LONDON

 

31มีนาคม 3-7เมษายน2554 อังกฤษ [188]

31มีนาคม 3-7เมษายน2554 อังกฤษ [188]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 31 มีนาคม, 3, 7 เมษายน   2554  
ณ เมือง  WESTFIELD SHOPPING CENTRE, SHEPHERDS BUSH(กรุงลอนดอน), BLUEWATER  MAIDSTONE (เมือง KENT)

10 กุมภาพันธ์ 2554 MAIDSTONE,WIMBLEDON, PUTNEY LONDON [180]

10 กุมภาพันธ์ 2554 MAIDSTONE,WIMBLEDON, PUTNEY LONDON [180]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
ณ เมือง MAIDSTONE(KENT), เมือง WIMBLEDON, PUTNEY LONDON

24-26 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON,SURREY,KENT [183]

24-26 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON,SURREY,KENT [183]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2554 
ณ เมือง MORDEN, LEICESTER SQUARE, CHARING CROSS (LONDON) , CAMBERLEY(เมือง SURREY) 
และ BLUEWATER (เมือง KENT)

3 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON [178]

3 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON [178]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้างฯ WESTFIELD SHEPHERD'S BUSH, CHINATOWN,  HYDE PARK CORNER, BLUE WATER,  ROEHAMPTON ที่ KENT 

17 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON,KENT [181]

17 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON,KENT [181]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้างฯ SOUTH KENSINGTON,  WESTFIELD SHEPHERBUS (LONDON) และ MAIDSTONE (KENT) 

26-27 มกราคม 2554 HOLBORN LEICESTER SQUARE [176]

26-27 มกราคม 2554 HOLBORN LEICESTER SQUARE [176]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 26-27 มกราคม 2554
มาร่วมงานกันครั้งนี้มี 5 ท่าน คือ พี่น้อม, พี่จอย, พี่ติ๋ม, คุณปลา, คุณสุรีรัตน์(น้องนัท) ...

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email