17 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON,KENT [181]

17 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON,KENT [181]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้างฯ SOUTH KENSINGTON,  WESTFIELD SHEPHERBUS (LONDON) และ MAIDSTONE (KENT) 

 

10 กุมภาพันธ์ 2554 MAIDSTONE,WIMBLEDON, PUTNEY LONDON [180]

10 กุมภาพันธ์ 2554 MAIDSTONE,WIMBLEDON, PUTNEY LONDON [180]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
ณ เมือง MAIDSTONE(KENT), เมือง WIMBLEDON, PUTNEY LONDON

22 มกราคม 2554 LONDON [175]

22 มกราคม 2554 LONDON [175]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 

3 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON [178]

3 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON [178]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้างฯ WESTFIELD SHEPHERD'S BUSH, CHINATOWN,  HYDE PARK CORNER, BLUE WATER,  ROEHAMPTON ที่ KENT 

13 มกราคม 2554 กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) [172]

13 มกราคม 2554 กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) [172]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2554
ณ ห้างฯ Westfield Shepherbush , Chinatown , และ London Victoria Station กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ)

26-27 มกราคม 2554 HOLBORN LEICESTER SQUARE [176]

26-27 มกราคม 2554 HOLBORN LEICESTER SQUARE [176]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 26-27 มกราคม 2554
มาร่วมงานกันครั้งนี้มี 5 ท่าน คือ พี่น้อม, พี่จอย, พี่ติ๋ม, คุณปลา, คุณสุรีรัตน์(น้องนัท) ...

1 มกราคม 2554 กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) [170]

1 มกราคม 2554 กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) [170]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2554 
ณ ห้างฯ Westfield Shepherbush และ Chinatown กรุงลอนดอน ( ประเทศอังกฤษ)

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email