22 มกราคม 2554 LONDON [175]

22 มกราคม 2554 LONDON [175]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 

 

13 มกราคม 2554 กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) [172]

13 มกราคม 2554 กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) [172]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2554
ณ ห้างฯ Westfield Shepherbush , Chinatown , และ London Victoria Station กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ)

6 ธันวาคม 2553 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ [163]

6 ธันวาคม 2553 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ [163]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม  2553 
ณ ห้าง Westfield Shepherbush,Maidstone,Bluewater-Kat,Chinatown

และPatney กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

1 มกราคม 2554 กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) [170]

1 มกราคม 2554 กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) [170]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2554 
ณ ห้างฯ Westfield Shepherbush และ Chinatown กรุงลอนดอน ( ประเทศอังกฤษ)

5 ธันวาคม 2553 ประเทศฮ่องกง [162]

5 ธันวาคม 2553 ประเทศฮ่องกง [162]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม  2553 ณ ประเทศฮ่องกง

16 ธันวาคม 2553 LONDON [166]

16 ธันวาคม 2553 LONDON [166]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553 
ณ ห้างฯWestfield Shepherbush ,  Bluewater-Kat และ Dokking กรุงลอนดอน ( ประเทศอังกฤษ)

11 พฤศจิกายน 2553 กรุงลอนดอน [149]

11 พฤศจิกายน 2553 กรุงลอนดอน [149]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน  2553 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email