24 ตุลาคม 2553 เขตเก๋าหล่งเส่ง (ประเทศฮ่องกง) [140]

24 ตุลาคม 2553 เขตเก๋าหล่งเส่ง (ประเทศฮ่องกง) [140]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศฮ่องกง

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณ เขตเก๋าหล่งเส่ง (ประเทศฮ่องกง) 

 

16 - 19 ตุลาคม 2553 ณ กรุงลอนดอน [138]

16 - 19 ตุลาคม 2553 ณ กรุงลอนดอน [138]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2553 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

12 กันยายน 2553 WIMBLEDON LONDON [128]

12 กันยายน 2553 WIMBLEDON LONDON [128]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553 ณ บริเวณใจกลางเมือง กรุงลอนดอน(WIMBLEDON LONDON) 

3 ตุลาคม 2553 เขตเก๋าหล่งเส่ง (ประเทศฮ่องกง) [134]

3 ตุลาคม 2553 เขตเก๋าหล่งเส่ง (ประเทศฮ่องกง) [134]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศฮ่องกง

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณ เขตเก๋าหล่งเส่ง (ประเทศฮ่องกง) 

9 กันยายน 2553 LONDON [124]

9 กันยายน 2553 LONDON [124]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 9  กันยายน 2553 
ณ เมืองวิมเบอร์ดัน กรุงลอนดอน ( WIMBLEDON LONDON )
และ บริเวณถนนปากทางข้าวัดพุทธประทีป( COULONNE ROAD.WIMBLEDON LONDON )

20 กันยายน 2553 กรุงลอนดอน [129]

20 กันยายน 2553 กรุงลอนดอน [129]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 ณ บริเวณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ(WIMBLEDON LONDON) 

31 สิงหาคม และ 1,3,8,16,18 กันยายน 2554 UK [213]

31 สิงหาคม และ 1,3,8,16,18 กันยายน 2554 UK [213]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

   “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 31 เดือนสิงหาคม และวันที่ 1,3,8.16,18 เดือนกันยายน 2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ณ เมือง Putney,charing Cross,Leicester Square,Hammersmith ใจกลางกรุงลอนดอน

และภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email