11 มกราคม 2557 Chinatown London [267]

11 มกราคม 2557 Chinatown London [267]

เขาไป....เพื่อชาติ

เราไป...เพื่อชาตินี้และชาติต่อๆไป

 

อ้าง พุทธพจน์ เล่ม 23 หน้าที่ 125- 127

 

มีนาคม เมษายน 2555 สวิตเซอร์แลนด์ [239]

มีนาคม เมษายน 2555 สวิตเซอร์แลนด์ [239]

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา  
“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑” 
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

 รูปแจกสื่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ประจำเดือนมีนาคม เมษายน 2555( 26,29,31/3....9,10,12,27,28,29/4)  
เมืองที่ไปแจก Zurich, Rupperswil, Hinwill, wetzikon, Staefa, Appenzell, Meilen, Bern, Neuchatel-งานสงกรานต์ของคนไทยเขาจัดขึ้น 

วันที่ 15 สค 56 London [260]

วันที่ 15 สค 56 London [260]

15/08/2013 สามคีธรรม ณ.กลางเมืองกรุงลอนดอน

17,19,25 มีนาคม 15,17,22 เมษายน 2555 LONDON [238]

17,19,25 มีนาคม 15,17,22 เมษายน  2555 LONDON [238]

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

<<< วันที่ 17,19,25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 >>>

<<<วันที่ 15,17,22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 >>>

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

พฤศจิกายน 2555 - กุมภาพันธ์ 2556 อังกฤษ [253]

กุมภาพันธ์ 2556 อังกฤษ [253]

รายงาน ความเคลื่อนไหว การแจกสื่อ ที่ประเทศอังกฤษ

5มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม2555 UK [235]

5มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม2555 UK [235]

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ที่ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

-------------------------------------------------------------------------------------------

เริ่มตั้งแต่วันที่  5มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม 2555                           
ณ.เมือง Lenham, Maidstone, West Malling Bluewater, Gravesend, Gillingham(เมือง Kent), 
Hastings, East(เมือง Sussex), Crawley, Dorking, (เมือง Surrey, ห้าง  Westfield, Hammersmith, London 

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email