ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย

การแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา! หยุดถวาย ทอง-เงินแด่พระภิกษุและสามเณร

---------- (เอกสารสื่อ หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา! หยุดถวาย ทอง-เงินแด่พระภิกษุและสามเณร ) ---------

 

ได้เริ่มแจกสื่อครั้งแรกอย่างเป็นทางการโดยมีจัดทำรายงานไว้ที่ จังหวัดขอนแก่น คือ

ทริปแรกคือ [1] 7 กันยายน 2552 ขอนแก่น

---------- (ความเป็นมาของกิจกรรมแจกสื่อฯ) ---------

และครั้งล่าสุดคือ [337] 28 เมษายน 2562 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี

รวมเวลาทั้งสิ้นกว่า 9 ปี แจกเอกสารไปประมาณ 2,000,000 + - ชุด

(ยังมีอีกเป็นสิบเป็นร้อยทริปที่แจกเอกสารคนเดียวหรือกลุ่มย่อยที่ไม่ได้เขียนรายงานอย่างเป็นทางการ)

 

โดยการแจกสื่อยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา! หยุดถวาย ทอง-เงินแด่พระภิกษุและสามเณร

ในช่วงแรกมีเป้าหมายคือแจกให้ได้ครบทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

และทีมงานก็ได้บรรลุเป้าหมายแรกโดยแจกได้ครบทุกจังหวัด เกือบทุกอำเภอ (บางอำเภอไม่ได้แจก)

เลยมีการวางแผนกันใหม่โดยจะแจกสื่อในอำเภอต่างๆด้วย

และมาบรรลุเป้าหมาย แต่ก็ยังไม่ครบทุกอำเภอด้วยเหตุบางประการ

(ภาคใต้บางอำเภอไม่ได้แจก และภาคอีสานบางอำเภอแจกแล้วแต่เป็นการแจกสื่อช่วงแรกไม่ได้บันทึกประวัติไว้)

ในทริปที่ 236 และ 237

[236] 31-7 เมษายน 2555 ทริปปิดท้ายสยามประเทศ

[237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นเกือบ 3 ปีกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 

แต่การทำงานช่วงแรกๆนั้นใช้รถยนต์ส่วนตัวในการแจกสื่อ

เช่น มีรถยนต์ส่วนตัว 5 คัน แบ่งกันไปแจกสื่อคนละ 6 อำเภอ รวมทริปนั้นแจกสื่อได้ 30 อำเภอ

ทำให้มีบางอำเภอที่เคยแจกสื่อไปแล้วแต่ยังไม่ทั่วถึง

เนื่องจากผู้รับสื่อมีเป็นพันๆคนแต่มีผู้แจกแค่ 4-5 คน อีกทั้งยังมีเวลาจำกัดในการแจกสื่ออีกด้วย

รวมทั้งสภาพความเป็นจริง ตำบลบางตำบล ใหญ่กว่าอำเภอก็มี

แจกสื่อไปได้แค่ครึ่งตลาดแต่สื่อที่นำไปหมดก็มี

แจกสื่อไปได้ซักพักฝนตกแจกสื่อไม่ได้ทั่วถึงก็มี

 

ทำให้มีการแจกสื่อรอบที่สองเกิดขึ้น

โดยการแจกสื่อรอบที่สองนี้เน้นความทั่วถึงในการแจกสื่อ

พาหนะหลักที่ใช้ในการแจกสื่อที่เป็นรถบัสเป็นหลัก

แต่ละทริปมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40-70 คน

เน้นอำเภอและชุมชนที่มีขนาดใหญ่เป็นหลัก

โดยการแจกสื่อรอบสองนี้จะแจกสื่อประมาณเดือนละ 1 ครั้ง (หากไม่เกิดเหตุสุดวิสัย)

ทุกครั้งที่มีการแจกสื่อจะมีการเสนอจังหวัดที่จะไปแจกสื่อครั้งต่อไปและทำการจับสลาก

เมื่อได้จังหวัดใดก็จะไปแจกสื่อในจังหวัดนั้นต่อไป

หลังจากนั้นก็มีการโหวตวันที่สมาชิกพร้อมที่สุดที่จะไปแจกสื่อในเดือนถัดไป

 

แต่ระยะหลังคณะแจกสื่อเหลือจำนวนน้อยลง

จึงเปลี่ยนพาหนะมาเป็นรถตู้และรถส่วนตัวตามความเหมาะสม

  

เพื่อแจกแจงการทำงานให้เห็นภาพได้ชัดเจนทีมงานจึงได้ทำตารางสรุปการแจกสื่อในประเทศไทยทั้งหมด

โดยแยกเป็นการแจกสื่อรอบแรกและรอบสอง ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

 

 

ภาคกลาง
ลำดับที่ จังหวัด ประชากร อำเภอทั้งหมด อำเภอที่แจกสื่อแล้วรอบแรก อำเภอที่แจกสื่อแล้วรอบสอง อำเภอที่ยังไม่ได้แจกรอบสอง
1 กรุงเทพมหานคร 5,686,252 50 50 17 33
2 สมุทรปราการ 1,241,610 6 5 6 0
3 นนทบุรี 1,156,271 6 5 ุ6 0
4 นครสวรรค์ 1,073,142 15 15 3 12
5 ปทุมธานี 1,053,158 7 7 6 1
6 เพชรบูรณ์ 994,397 11 9 0 11
7 นครปฐม 882,184 7 7 6 1
8 พิษณุโลก 856,376 9 9 6 3
9 สุพรรณบุรี 848,066 10 10 6 4
10 พระนครศรีอยุธยา 797,970 16 16 11 5
11 ลพบุรี 757,970 11 7 11 0
12 กำแพงเพชร 728,631 11 11 11 0
13 สระบุรี 629,216 13 12 11 2
14 สุโขทัย 602,713 9 9 5 4
15 พิจิตร 548,855 12 12 5 7
16 สมุทรสาคร 519,457 3 3 3 0
17 ชัยนาท 332,769 8 8 3 5
18 อุทัยธานี 329,536 8 8 8 0
19 อ่างทอง 283,732 7 7 3 4
20 นครนายก 256,085 4 3 4 0
21 สิงห์บุรี 212,690 6 6 5 1
22 สมุทรสงคราม 194,116 3 3 3 0
ภาคตะวันตก
ลำดับที่ จังหวัด ประชากร อำเภอทั้งหมด อำเภอที่แจกสื่อแล้วรอบแรก อำเภอที่แจกสื่อแล้วรอบสอง อำเภอที่ยังไม่ได้แจกรอบสอง
23 ราชบุรี 850,162 10 10 9 1
24 กาญจนบุรี 842,882 13 13 7 6
25 ตาก 532,353 9 9 0 9
26 ประจวบคีรีขันธ์ 520,271 8 8 5 3
27 เพชรบุรี 471,087 8 8 5 3
ภาคตะวันออก
ลำดับที่ จังหวัด ประชากร อำเภอทั้งหมด อำเภอที่แจกสื่อแล้วรอบแรก อำเภอที่แจกสื่อแล้วรอบสอง อำเภอที่ยังไม่ได้แจกรอบสอง
28 ชลบุรี 1,390,354 11 10 10 1
29 ฉะเชิงเทรา 690,226 11 11 9 2
30 ระยอง 661,220 8 7 8 0
31 สระแก้ว 550,937 9 8 9 0
32 จันทบุรี 524,260 10 10 5 5
33 ปราจีนบุรี 476,167 7 7 5 2
34 ตราด 224,010 7 4 5 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
ลำดับที่ จังหวัด ประชากร อำเภอทั้งหมด อำเภอที่แจกสื่อแล้วรอบแรก อำเภอที่แจกสื่อแล้วรอบสอง อำเภอที่ยังไม่ได้แจกรอบสอง
35 นครราชสีมา 2,610,164 32 29 18 14
36 อุบลราชธานี 1,836,523 25 24 17 8
37 ขอนแก่น 1,781,655 26 12 2 24
38 บุรีรัมย์ 1,573,438 23 21 8 15
39 อุดรธานี 1,563,964 20 15 16 4
40 ศรีสะเกษ 1,462,028 22 16 8 14
41 สุรินทร์ 1,388,194 17 16 10 7
42 ร้อยเอ็ด 1,308,958 20 12 10 10
43 ชัยภูมิ 1,135,723 16 14 13 3
44 สกลนคร 1,134,322 18 18 1 17
45 กาฬสินธุ์ 984,030 18 12 2 16
46 มหาสารคาม 955,644 13 5 3 10
47 นครพนม 710,860 12 12 12 0
48 เลย 632,205 14 12 4 10
49 ยโสธร 540,383 9 9 9 0
50 หนองคาย 514,943 9 6 0 9
51 หนองบัวลำภู 507,137 6 6 0 6
52 บึงกาฬ 416,236 8 8 8 0
53 อำนาจเจริญ 374,698 7 7 0 7
54 มุกดาหาร 344,302 7 7 7 0
ภาคเหนือ
ลำดับที่ จังหวัด ประชากร อำเภอทั้งหมด อำเภอที่แจกสื่อแล้วรอบแรก อำเภอที่แจกสื่อแล้วรอบสอง อำเภอที่ยังไม่ได้แจกรอบสอง
55 เชียงใหม่ 1,666,888 25 22 7 18
56 เชียงราย 1,204,660 18 17 5 13
57 ลำปาง 754,862 13 13 2 11
58 พะเยา 486,744 9 9 0 9
59 น่าน 477,912 15 15 6 9
60 อุตรดิตถ์ 460,995 9 9 5 4
61 แพร่ 456,074 8 8 4 4
62 ลำพูน 405,268 8 8 2 6
63 แม่ฮ่องสอน 246,549 7 7 6 1
ภาคใต้
ลำดับที่ จังหวัด ประชากร อำเภอทั้งหมด อำเภอที่แจกสื่อแล้วรอบแรก อำเภอที่แจกสื่อแล้วรอบสอง อำเภอที่ยังไม่ได้แจกรอบสอง
64 นครศรีธรรมราช 1,541,843 23 21 13 10
65 สงขลา 1,389,890 16 11 1 15
66 สุราษฎร์ธานี 1,031,812 19 19 9 10
67 นราธิวาส 766,145 13 2 0 13
68 ปัตตานี 678,838 12 2 0 12
69 ตรัง 636,043 10 10 10 0
70 พัทลุง 518,021 11 11 0 11
71 ยะลา 506,138 8 2 0 8
72 ชุมพร 498,294 8 8 6 2
73 กระบี่ 450,890 8 7 0 8
74 ภูเก็ต 369,522 3 3 0 3
75 สตูล 309,793 7 7 0 7
76 พังงา 259,420 8 7 0 8
77 ระนอง 174,776 5 5 3 2
  รวม 64,785,909 928 810 443 485

 

หมายเหตุ:

- จำนวนประชากรใช้อ้างอิงจากปี 2556

-การแจกสื่อในช่วงต้นนั้นหลายทริปไม่ได้มีการเก็บประวัติและถ่ายรูปเก็บไว้โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

Download ข้อมูลทั้งหมดได้ตาม link ด้านล่าง

http://www.d-study.com/attachments/article/736/ภาพรวมแจกสื่อ(337).xls

 

ใบสรุปข้อมูลการแจกสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบำปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน แด่พระภิกษุและสามเณร

http://www.d-study.com/attachments/article/736/conclude00.pdf

 

กิจกรรมแจกสื่อธรรมทั้งหมดที่รวบรวมเป็นรายงานไว้

https://bit.ly/2R89g7T

https://bit.ly/2T4rPau

 

รวมเรื่อง พระภิกษุและสามเณร

ห้ามรับหรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ 

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล

ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อมูลประชากรปี 2556 จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/

ข้อมูลอำเภอจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

http://th.wikipedia.org/wiki/

ภาพแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย

Attachments:
Download this file (conclude00.pdf)conclude00[conclude00]470 kB
Download this file (ภาพรวมแจกสื่อ(337).xls)allthailand337[ความคืบหน้าล่าสุดแจกสื่อ ทริปสุดท้าย 337]1365 kB
D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email