กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครฯ มี 50 เขต

 

 

 

 
ลำดับที่ เขต ประชากร แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบสอง
1 พระนคร 56,684 [5] 9 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 3 ท้องสนามหลวง
[13] 22 มกราคม 2553 ธรรมศาสตร์ (ฝั่งท่าพระจันทร์)
[67] 26 พฤษภาคม 2553 งานสัปดาห์วันวิสาขบูชา สนามหลวง
[139] 19-20 ตุลาคม 2553 สน.และสำนักงานเขต
[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[160] 1-2 ธันวาคม 2553 พุทธสมาคมและหนังสือพิมพ์ต่างๆ
[195] 22 พฤษภาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา1
[206] มิถุนายน-กรกฎาคม 2554 กทม เชียงราย
[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

[252] 24 กุมภาพันธ์ 2556 สนามหลวง

งานสัปดาห์พุทธศาสนา

[280] 26 ตุลาคม 2557 เรือด่วนเจ้าพระยา

[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ 

2 ดุสิต 106,811 [147] 8 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม
[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[160] 1-2 ธันวาคม 2553 พุทธสมาคมและหนังสือพิมพ์ต่างๆ
[195] 22 พฤษภาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา1
[199] 5 มิถุนายน 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา2
[206] มิถุนายน-กรกฎาคม 2554 กทม เชียงราย
[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
[240] 29 เมษายน 2555 มินิบัส 3
[280] 26 ตุลาคม 2557 เรือด่วนเจ้าพระยา
3 หนองจอก 159,962 [156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ  
4 บางรัก 46,114 [20] 3 มีนาคม 2553 หน้าอาคารซีพี ถนนสีลม
[87] 16 กรกฎาคม 2553 ถนนสีลม
[96] 2 สิงหาคม 2553 สน.บางรัก
[97] 3 สิงหาคม 2553 บางรัก
[98] 4 -7 สิงหาคม 2553 ถนนสีลม
[100] 8-10 สิงหาคม 2553 ณ พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
[101] 11-14 สิงหาคม 2553 ณ พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
[105] 18-20 สิงหาคม 2553 ในพื้นที่ สน.บางรัก
[107] 21 สิงหาคม 2553 ถนนสีลม
[112] 22-25 สิงหาคม 2553 บางรัก
[113] 26-27 สิงหาคม 2553 กรุงเทพมหานคร
[114] 28-31 สิงหาคม 2553 กทม.
[119] 3 กันยายน 2553 ท่าเรือ กทม.
[123] 6-8 กันยายน 2553 กรุงเทพมหานคร
[139] 19-20 ตุลาคม 2553 สน.และสำนักงานเขต
[145] 6 พฤศจิกายน 2553 สี่พระยา
[152] 15 พฤศจิกายน 2553 ท่าเรือข้ามฟาก สี่พระยา-คลองสาน
[165] 16 ธันวาคม 2553 ท่าน้ำสี่พระยา คลองสาน
[169] 28 ธันวาคม 2553 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
[200] 18 มิถุนายน 2554 แยกไฟแดง ถนนสีลม สุริยวงค์ พระราม4
[205] 31 กค 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3
[207] 5 สิงหาคม 2554 บางรัก ปทุมวัน กทม
[208] 6 สิงหาคม 2554 ท่าเรือสี่พระยา
[210] 13 สิงหาคม 2554 ท่าเรือโอเรียนเต็ล
[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
[230] 12 กุมภาพันธ์ 2555 ถนนสีลม
 
5 บางเขน 190,544 [159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[231] 12 กุมภาพันธ์ 2555 ทริป มินิบัส 1
 
6 บางกะปิ 149,056 [12] 15 มกราคม 2553 รามคำแหง (สนามกีฬาแห่งชาติ)
[38] 23 เมษายน 2553 โลตัสบางกะปิ
[144] 4 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน ในกรุงเทพ
 
7 ปทุมวัน 52,613 [6] 17 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 4 หัวลำโพง
[22] 10 มีนาคม 2553 สยามแสควร์
[113] 26-27 สิงหาคม 2553 กรุงเทพมหานคร
[139] 19-20 ตุลาคม 2553 สน.และสำนักงานเขต
[147] 8 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม
[167] 17 ธันวาคม 2553 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
[207] 5 สิงหาคม 2554 บางรัก ปทุมวัน กทม
[212] 4 กันยายน 2554 รถไฟ1
[226] 22 มกราคม 2555 รถไฟ 2
[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 
8 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 50,092 [139] 19-20 ตุลาคม 2553 สน.และสำนักงานเขต
[142] 31 ตุลาคม 2553 คลองถมเซ็นเตอร์
[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[240] 29 เมษายน 2555 มินิบัส 3
 
9 พระโขนง 92,774 [143] 1 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน ในกรุงเทพ
[151] 15 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ คมชัดลึก
[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
[243] 8 กรกฎาคม 2555 ทริป บางแสน 
10 มีนบุรี 138,661 [148] 9 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[240] 29 เมษายน 2555 มินิบัส 3
 
11 ลาดกระบัง 165,724 [148] 9 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[206] มิถุนายน-กรกฎาคม 2554 กทม เชียงราย
[226] 22 มกราคม 2555 รถไฟ 2
 
12 ยานนาวา 81,162 [156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[224] 18 ธันวาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 4
 
13 สัมพันธวงศ์ 26,932 [139] 19-20 ตุลาคม 2553 สน.และสำนักงานเขต
[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[195] 22 พฤษภาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา1
[205] 31 กค 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3
[280] 26 ตุลาคม 2557 เรือด่วนเจ้าพระยา
14 พญาไท 72,495 [86] 9 กรกฎาคม 2553 สะพานควาย
[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[206] มิถุนายน-กรกฎาคม 2554 กทม เชียงราย
[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
[240] 29 เมษายน 2555 มินิบัส 3
 
15 ธนบุรี 117,536 [136] 5 ตุลาคม 2553 สน. ราษฎร์บูรณะ, บางคอแหลม, สำเหร่, บุคคโล (กทม)
[154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[205] 31 กค 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

[251] 3 กุมภาพันธ์ 2556 กรุงเทพฯ โซนตะวันตก

[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ 

16 บางกอกใหญ่ 71,087 [153] 17 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[205] 31 กค 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3
[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ  
17 ห้วยขวาง 78,943 [159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[206] มิถุนายน-กรกฎาคม 2554 กทม เชียงราย
[226] 22 มกราคม 2555 รถไฟ 2
[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 
18 คลองสาน 75,765 [152] 15 พฤศจิกายน 2553 ท่าเรือข้ามฟาก สี่พระยา-คลองสาน
[154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[165] 16 ธันวาคม 2553 ท่าน้ำสี่พระยา คลองสาน
[195] 22 พฤษภาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา1
[205] 31 กค 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

[251] 3 กุมภาพันธ์ 2556 กรุงเทพฯ โซนตะวันตก

[280] 26 ตุลาคม 2557 เรือด่วนเจ้าพระยา

[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ 

19 ตลิ่งชัน 106,192 [153] 17 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[212] 4 กันยายน 2554 รถไฟ1

[242] 24 มิถุนายน 2555 ทริป บางบอน บางแค 

[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ 

20 บางกอกน้อย 117,503 [153] 17 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[199] 5 มิถุนายน 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา2
[205] 31 กค 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3
[206] มิถุนายน-กรกฎาคม 2554 กทม เชียงราย

[241]10 มิถุนายน 2555 ทริปเรือหางยาว คลองนนท์-ปทุม
[252] 24 กุมภาพันธ์ 2556 สนามหลวง งานสัปดาห์พุทธศาสนา

[280] 26 ตุลาคม 2557 เรือด่วนเจ้าพระยา

[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ 

21 บางขุนเทียน 169,614 [18] 17 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลพระราม 2
[154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
 
22 ภาษีเจริญ 129,559 [154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ [329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ 
23 หนองแขม 151,877 [154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
 
24 ราษฎร์บูรณะ 85,825 [136] 5 ตุลาคม 2553 สน. ราษฎร์บูรณะ, บางคอแหลม, สำเหร่, บุคคโล (กทม)
[154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[205] 31 กค 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3
[251] 3 กุมภาพันธ์ 2556 กรุงเทพฯ โซนตะวันตก
25 บางพลัด 98,113 [147] 8 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม
[153] 17 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[191] 24 เมษายน 2554 นนทบุรี ปทุมธานี
[195] 22 พฤษภาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา1
[199] 5 มิถุนายน 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา2
[205] 31 กค 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3
[212] 4 กันยายน 2554 รถไฟ1

[252] 24 กุมภาพันธ์ 2556 สนามหลวง

งานสัปดาห์พุทธศาสนา 

26 ดินแดง 128,838 [159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
[240] 29 เมษายน 2555 มินิบัส 3
 
27 บึงกุ่ม 145,822 [103] 15 สิงหาคม 2553 นวมินทร์ 95
[121] 5 กันยายน 2553 ตลาดนัด ซอยนวมินทร์ 95
[144] 4 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน ในกรุงเทพ
 
28 สาทร 83,898 [139] 19-20 ตุลาคม 2553 สน.และสำนักงานเขต
[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[205] 31 กค 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3
[224] 18 ธันวาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 4
 
29 บางซื่อ 130,511 [159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[199] 5 มิถุนายน 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา2
[212] 4 กันยายน 2554 รถไฟ1
 
30 จตุจักร 160,948 [2] 9 ตุลาคม 2552 กรุงเทพ 1 หมอชิต
[14] 29 มกราคม 2553 สวนจตุจักร
[19] 24 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลลาดพร้าว
[24] 25 มีนาคม 2553 เมเจอร์รัชโยธิน
[130] 24 กันยายน 2553 ตลาดบางเขน
[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[160] 1-2 ธันวาคม 2553 พุทธสมาคมและหนังสือพิมพ์ต่างๆ
[206] มิถุนายน-กรกฎาคม 2554 กทม เชียงราย
[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
[240] 29 เมษายน 2555 มินิบัส 3
 
31 บางคอแหลม 93,508 [136] 5 ตุลาคม 2553 สน. ราษฎร์บูรณะ, บางคอแหลม, สำเหร่, บุคคโล (กทม)
[154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[205] 31 กค 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3
[224] 18 ธันวาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 4
 
32 ประเวศ 163,485 [108] 21 สิงหาคม 2553 สวนหลวง ร9
[143] 1 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน ในกรุงเทพ
[151] 15 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ คมชัดลึก
[226] 22 มกราคม 2555 รถไฟ 2
 
33 คลองเตย 108,066 [156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[206] มิถุนายน-กรกฎาคม 2554 กทม เชียงราย
[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 
34 สวนหลวง 116,688 [143] 1 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน ในกรุงเทพ
[226] 22 มกราคม 2555 รถไฟ 2
 
35 จอมทอง 157,156 [154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ

[251] 3 กุมภาพันธ์ 2556 กรุงเทพฯ โซนตะวันตก

[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ 

36 ดอนเมือง 167,827 [159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[206] มิถุนายน-กรกฎาคม 2554 กทม เชียงราย
[231] 12 กุมภาพันธ์ 2555 ทริป มินิบัส 1
 
37 ราชเทวี 73,550 [3] 4 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 2 อนุสาวรีย์ชัยฯ
[125] 10 กันยายน 2553 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[226] 22 มกราคม 2555 รถไฟ 2
 
38 ลาดพร้าว 122,441 [144] 4 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน ในกรุงเทพ
[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[206] มิถุนายน-กรกฎาคม 2554 กทม เชียงราย
 
39 วัฒนา 82,637 [143] 1 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน ในกรุงเทพ  
40 บางแค 192,119 [154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[242] 24 มิถุนายน 2555 ทริป บางบอน บางแค 
41 หลักสี่ 109,049 [111] 21-22 สิงหาคม 2553 ตลาดสดเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
[150] 12 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดลินิวส์
[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[160] 1-2 ธันวาคม 2553 พุทธสมาคมและหนังสือพิมพ์ต่างๆ
[220] 2 พฤศจิกายน 2554 ศูนย์อพยพน้ำท่วม กทม
[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
[231] 12 กุมภาพันธ์ 2555 ทริป มินิบัส 1
 
42 สายไหม 191,536 [159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[231] 12 กุมภาพันธ์ 2555 ทริป มินิบัส 1
 
43 คันนายาว 90,437 [144] 4 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน ในกรุงเทพ
[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
 
44 สะพานสูง 91,358 [159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[206] มิถุนายน-กรกฎาคม 2554 กทม เชียงราย
 
45 วังทองหลาง 114,805 [27] 1 เมษายน 2553 บิ๊กซี ลาดพร้าว
[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
 
46 คลองสามวา 174,197 [156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ  
47 บางนา 95,204 [151] 15 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ คมชัดลึก [243] 8 กรกฎาคม 2555 ทริป บางแสน 
48 ทวีวัฒนา 76,787 [159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ
[212] 4 กันยายน 2554 รถไฟ1
[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
[242] 24 มิถุนายน 2555 ทริป บางบอน บางแค 
49 ทุ่งครุ 117,662 [159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ  
50 บางบอน 106,085 [159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพ

[242] 24 มิถุนายน 2555 ทริป บางบอน บางแค
[251] 3 กุมภาพันธ์ 2556 กรุงเทพฯ โซนตะวันตก

[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ 

  รวมกรุงเทพ 5,686,252    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=10&statType=1&year=56

 

ภาพแผนที่และข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/กรุงเทพมหานคร

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email