พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี 16 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ ประชากร ทริปแจกสื่อรอบแรก ทริปแจกสื่อรอบสอง
1 เมืองพระนครศรีอยุธยา 140,087 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลางตอนล่าง
[177] 29-30 มกราคม 2554 เขาใหญ่

[258] 30 มิถุนายน 2556 พระนครศรีอยุธยา

[321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา

2 ท่าเรือ 47,597 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี  
3 นครหลวง 36,592 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี [258] 30 มิถุนายน 2556 พระนครศรีอยุธยา
4 บางไทร 56,960 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลางตอนล่าง  
5 บางบาล 34,544 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลางตอนล่าง  
6 บางปะอิน 90,671 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลางตอนล่าง [321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา 
7 บางปะหัน 41,690 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี

[258] 30 มิถุนายน 2556 พระนครศรีอยุธยา

[321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา

8 ผักไห่ 41,927 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลางตอนล่าง [321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา 
9 ภาชี 30,947 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี [258] 30 มิถุนายน 2556 พระนครศรีอยุธยา
10 ลาดบัวหลวง 38,619 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลางตอนล่าง [321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา 
11 วังน้อย 70,155 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลางตอนล่าง
[177] 29-30 มกราคม 2554 เขาใหญ่

[258] 30 มิถุนายน 2556 พระนครศรีอยุธยา

[321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา

12 เสนา 66,703 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลางตอนล่าง [321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา 
13 บางซ้าย 19,501 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลางตอนล่าง [321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา 
14 อุทัย 49,234 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี [258] 30 มิถุนายน 2556 พระนครศรีอยุธยา
15 มหาราช 23,663 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี  
16 บ้านแพรก 9,080 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี  
  รวมอยุธยา 797,970    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=14&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email