สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี 19 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ ประชากร แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบสอง
1 เมืองสุราษฎร์ธานี 173,462 [192] 29-30 เมษายน 1พฤษภาคม 2554 ทัวร์ใต้1
[237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย
[314] 17 ก.ย. 60 สุราษฎร์ธานี
2 กาญจนดิษฐ์ 103,240 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 ทัวร์ใต้2 [314] 17 ก.ย. 60 สุราษฎร์ธานี
3 ดอนสัก 36,939 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[339] 29-20 มิถุนายน 2562

สงขลาและพื้นที่ในภาคใต้

4 เกาะสมุย 62,506 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย  
5 เกาะพงัน 15,838 [126] 11-13 กันยายน 2553 เกาะพงัน  
6 ไชยา 50,314 [192] 29-30 เมษายน 1พฤษภาคม 2554 ทัวร์ใต้1

[314] 17 ก.ย. 60 สุราษฎร์ธานี

[336] 16-17,30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้  

7 ท่าชนะ 53,781 [192] 29-30 เมษายน 1พฤษภาคม 2554 ทัวร์ใต้1 [314] 17 ก.ย. 60 สุราษฎร์ธานี
8 คีรีรัฐนิคม 43,609 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง ชุมพร  
9 บ้านตาขุน 15,895 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง ชุมพร  
10 พนม 37,950 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง ชุมพร  
11 ท่าฉาง 33,111 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง ชุมพร [314] 17 ก.ย. 60 สุราษฎร์ธานี
12 บ้านนาสาร 70,506 [236] 31-7 เมษายน 2555 ทริปปิดท้ายสยามประเทศ [336] 16-17,30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้   
13 บ้านนาเดิม 23,795 [236] 31-7 เมษายน 2555 ทริปปิดท้ายสยามประเทศ [336] 16-17,30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้   
14 เคียนซา 47,779 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย  
15 เวียงสระ 60,874 [236] 31-7 เมษายน 2555 ทริปปิดท้ายสยามประเทศ [336] 16-17,30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้   
16 พระแสง 67,817 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย  
17 พุนพิน 92,496 [192] 29-30 เมษายน 1พฤษภาคม 2554 ทัวร์ใต้1

[314] 17 ก.ย. 60 สุราษฎร์ธานี

[336] 16-17,30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้  

18 ชัยบุรี 26,775 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย  
19 วิภาวดี 15,125 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง ชุมพร  
  รวมสุราษฎร์ธานี 1,031,812    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=84&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสุราษฎร์ธานี

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email