เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่มี 25 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ ประชากร แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบสอง
1 เมืองเชียงใหม่ 235,154 [52] 7 พฤษภาคม 2553 เมือง เชียงใหม่
[54] 8 พฤษภาคม 2553 ตลาดเมืองเชียงใหม่
[55] 9 พฤษภาคม 2553 ตลาดใน เชียงใหม่ ลำพูน
[58] 11 พฤษภาคม 2553 โรงพักแม่ปิง เชียงใหม่
[168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส3 ภาคเหนือตอนบน
[221] 19-20 พฤศจิกายน 2554แม่ฮ่องสอนสอน

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 เชียงใหม่

[331] 1-2 ธ.ค. 61 เชียงใหม่

2 จอมทอง 66,353 [168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส3 ภาคเหนือตอนบน

[342] 5-8, 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

(แจกได้นิดเดียว สื่อฯ เหลือไม่มาก)

3 แม่แจ่ม 58,321 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่  
4 เชียงดาว 82,534 [186] 11-14 มีนาคม 2554 สามเหลี่ยมทองคำ  
5 ดอยสะเก็ด 69,397 [57] 10 พฤษภาคม 2553 ตลาดสันทราย ตลาดดอยสะเก็ด เชียงใหม่  
6 แม่แตง 74,968 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่
[221] 19-20 พฤศจิกายน 2554แม่ฮ่องสอนสอน
[331] 1-2 ธ.ค. 61 เชียงใหม่ 
7 แม่ริม 87,605 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่  
8 สะเมิง 23,289    
9 ฝาง 112,439 [186] 11-14 มีนาคม 2554 สามเหลี่ยมทองคำ  
10 แม่อาย 73,243 [186] 11-14 มีนาคม 2554 สามเหลี่ยมทองคำ  
11 พร้าว 49,567    
12 สันป่าตอง 75,490 [168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส3 ภาคเหนือตอนบน [331] 1-2 ธ.ค. 61 เชียงใหม่ 
13 สันกำแพง 80,080 [53] 7 พฤษภาคม 2553 สันกำแพง เชียงใหม่
[55] 9 พฤษภาคม 2553 ตลาดใน เชียงใหม่ ลำพูน

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 เชียงใหม่

[331] 1-2 ธ.ค. 61 เชียงใหม่

14 สันทราย 123,817 [57] 10 พฤษภาคม 2553 ตลาดสันทราย ตลาดดอยสะเก็ด เชียงใหม่
[157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 เชียงใหม่

[331] 1-2 ธ.ค. 61 เชียงใหม่

15 หางดง 81,635 [168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส3 ภาคเหนือตอนบน [331] 1-2 ธ.ค. 61 เชียงใหม่ 
16 ฮอด 43,890 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[342] 5-8, 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

(แจกได้นิดเดียว สื่อฯ เหลือไม่มาก)

17 ดอยเต่า 27,326 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[342] 5-8, 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

18 อมก๋อย 60,429 [174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

[342] 5-8, 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

19 สารภี 78,835 [55] 9 พฤษภาคม 2553 ตลาดใน เชียงใหม่ ลำพูน [331] 1-2 ธ.ค. 61 เชียงใหม่ 
20 เวียงแหง 27,283 [186] 11-14 มีนาคม 2554 สามเหลี่ยมทองคำ  
21 ไชยปราการ 44,670 [186] 11-14 มีนาคม 2554 สามเหลี่ยมทองคำ  
22 แม่วาง 31,325 [168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส3 ภาคเหนือตอนบน  
23 แม่ออน 21,292 [173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ  
24 ดอยหล่อ 26,196 [173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ  
25 กัลยาณิวัฒนา 11,750    
  รวมเชียงใหม่ 1,666,888    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=50&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดเชียงใหม่

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email