ลำปาง

จังหวัดลำปางมี 13 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ ประชากร แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบสอง
1 เมืองลำปาง 231,269 [79] 24 มิถุนายน 2553 ลำปาง
[168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส3 ภาคเหนือตอนบน
[296] 27 มี.ค. 59 ลำปาง
2 แม่เมาะ 39,771 [79] 24 มิถุนายน 2553 ลำปาง
[173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ
 
3 เกาะคา 61,216 [173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ  
4 เสริมงาม 31,893 [173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ  
5 งาว 56,623 [79] 24 มิถุนายน 2553 ลำปาง
[173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ
 
6 แจ้ห่ม 40,575 [173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ  
7 วังเหนือ 44,248 [186] 11-14 มีนาคม 2554 สามเหลี่ยมทองคำ  
8 เถิน 60,661 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่  
9 แม่พริก 16,586 [173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ  
10 แม่ทะ 59,991 [173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ  
11 สบปราบ 27,742 [173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ  
12 ห้างฉัตร 50,590 [173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ [296] 27 มี.ค. 59 ลำปาง
13 เมืองปาน 33,697 [173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ  
  รวมลำปาง 754,862    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=52&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดลำปาง

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email