น่าน

จังหวัดน่านมี 15 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ ประชากร ทริปแจกสื่อรอบแรก ทริปแจกสื่อรอบสอง
1 เมืองน่าน 81,778 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่ [318] 21 ม.ค. 61 น่าน 
2 แม่จริม 15,989 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่  
3 บ้านหลวง 11,886 [161] 4-6 ธันวาคม 2553 น่าน  
4 นาน้อย 32,821 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่ [318] 21 ม.ค. 61 น่าน  
5 ปัว 64,551 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่ [318] 21 ม.ค. 61 น่าน  
6 ท่าวังผา 50,974 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่ [318] 21 ม.ค. 61 น่าน  
7 เวียงสา 70,717 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่ [318] 21 ม.ค. 61 น่าน  
8 ทุ่งช้าง 18,375 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่  
9 เชียงกลาง 28,019 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่  
10 นาหมื่น 14,696 [161] 4-6 ธันวาคม 2553 น่าน [318] 21 ม.ค. 61 น่าน  
11 สันติสุข 15,875 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่  
12 บ่อเกลือ 14,809 [161] 4-6 ธันวาคม 2553 น่าน  
13 สองแคว 12,044 [161] 4-6 ธันวาคม 2553 น่าน  
14 ภูเพียง 35,833 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่  
15 เฉลิมพระเกียรติ 9,545 [161] 4-6 ธันวาคม 2553 น่าน  
  รวมน่าน 477,912    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=55&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดน่าน

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email