แพร่

จังหวัดแพร่มี 8 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ ประชากร ทริปแจกสื่อรอบแรก ทริปแจกสื่อรอบสอง
1 เมืองแพร่ 120,189 [168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส3 ภาคเหนือตอนบน
[173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ
[317] 24 ธ.ค. 60 แพร่ 
2 ร้องกวาง 50,137 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่  
3 ลอง 55,858 [173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ [317] 24 ธ.ค. 60 แพร่  
4 สูงเม่น 77,088 [168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส3 ภาคเหนือตอนบน  
5 เด่นชัย 36,570 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่
[173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ
[317] 24 ธ.ค. 60 แพร่  
6 สอง 51,311 [173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ  
7 วังชิ้น 46,710 [173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ [317] 24 ธ.ค. 60 แพร่  
8 หนองม่วงไข่ 18,211 [173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ  
  รวมแพร่ 456,074    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=54&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดแพร่

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email