แม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี 7 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ ประชากร ทริปแจกสื่อรอบแรก ทริปแจกสื่อรอบสอง
1 เมืองแม่ฮ่องสอน 53,582 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่
[221] 19-20 พฤศจิกายน 2554แม่ฮ่องสอนสอน
[316] 25-26 พ.ย. 60 แม่ฮ่องสอน 
2 ขุนยวม 22,039 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่
[221] 19-20 พฤศจิกายน 2554แม่ฮ่องสอนสอน
[316] 25-26 พ.ย. 60 แม่ฮ่องสอน  
3 ปาย 30,595 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ [316] 25-26 พ.ย. 60 แม่ฮ่องสอน  
4 แม่สะเรียง 51,464 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่
[174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า
[316] 25-26 พ.ย. 60 แม่ฮ่องสอน  
5 แม่ลาน้อย 35,343 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ [316] 25-26 พ.ย. 60 แม่ฮ่องสอน  
6 สบเมย 34,718 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่  
7 ปางมะผ้า 18,808 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ [316] 25-26 พ.ย. 60 แม่ฮ่องสอน  
  รวมแม่ฮ่องสอน 246,549    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=58&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดแม่ฮ่องสอน

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email