นครพนม

จังหวัดนครพนมมี 12 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ ประชากร แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบสอง
1 เมืองนครพนม 142,482 [56] 8-9 พฤษภาคม 2553 กาฬสินธุ์ อุดร สกลนคร นครพนม

[247] 26-28 ตุลาคม 2555 ทริปรถทัวร์ 3 คันนครพนม 

[327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม 

2 ปลาปาก 53,166 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ [327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม 
3 ท่าอุเทน 58,794 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ [327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม  
4 บ้านแพง 35,064 [90] 18 กค 53 บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี และ 15-20 กค 53 โคราช [327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม  
5 ธาตุพนม 83,336 [56] 8-9 พฤษภาคม 2553 กาฬสินธุ์ อุดร สกลนคร นครพนม

[247] 26-28 ตุลาคม 2555 ทริปรถทัวร์ 3 คันนครพนม 

[327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม 

6 เรณูนคร 46,266 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

[247] 26-28 ตุลาคม 2555 ทริปรถทัวร์ 3 คันนครพนม 

[327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม 

7 นาแก 76,403 [56] 8-9 พฤษภาคม 2553 กาฬสินธุ์ อุดร สกลนคร นครพนม [327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม  
8 ศรีสงคราม 69,016 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ [327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม  
9 นาหว้า 51,090 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ [327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม  
10 โพนสวรรค์ 57,024 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ [327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม  
11 นาทม 23,032 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ [327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม  
12 วังยาง 15,187 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ [327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม  
  รวมนครพนม 710,860    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=48&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครพนม

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email