เลย

จังหวัดเลยมี 14 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ ประชากร แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบสอง
1 เมืองเลย 122,916 [29] 4 เมษายน 2553 เลย
[68] 29 พฤษภาคม 2553 วังสะพุง เชียงคาน เมืองเลย
[271] 26-27 เมษายน 2557 เลย
2 นาด้วง 26,087 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก  
3 เชียงคาน 60,283 [68] 29 พฤษภาคม 2553 วังสะพุง เชียงคาน เมืองเลย [271] 26-27 เมษายน 2557 เลย
4 ปากชม 40,647    
5 ด่านซ้าย 51,086 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก  
6 นาแห้ว 11,398 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก  
7 ภูเรือ 21,665 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก
[171] 1-2 มกราคม 2554 ภูเรือ ทับเบิก2
 
8 ท่าลี่ 27,730 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก  
9 วังสะพุง 111,143 [39] 24 เมษายน 2553 วังสะพุง ภูกระดึง ชุมแพ
[68] 29 พฤษภาคม 2553 วังสะพุง เชียงคาน เมืองเลย
[271] 26-27 เมษายน 2557 เลย
10 ภูกระดึง 34,199 [39] 24 เมษายน 2553 วังสะพุง ภูกระดึง ชุมแพ  
11 ภูหลวง 24,357 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก  
12 ผาขาว 41,530    
13 เอราวัณ 34,539 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก  
14 หนองหิน 24,625 [68] 29 พฤษภาคม 2553 วังสะพุง เชียงคาน เมืองเลย [271] 26-27 เมษายน 2557 เลย
  รวมเลย 632,205    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=42&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดเลย

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email