คำถาม-คำตอบ เงินนิตยภัตที่ให้พระเปิดบัญชีรับเงินผิดหรือไม่ ?

คำถาม

 

เงินนิตยภัตที่ให้พระเปิดบัญชีรับเงินผิดหรือไม่ ? 

 

คำตอบ

 

ผิด เพราะให้พระรับเงินเข้าบัญชีโดยตรง

ซึ่งผิดเพี้ยนมาจากระบบเดิมที่มีสังฆการีเป็นผู้จัดการ

และ นิตยภัต ตามความหมายคือ อาหารประจำ

ไม่ใช่เงินประจำ ในพระไตรปิฎกก็มีหลักฐาน

ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนิตยภัต

และเมื่อให้เจ้าอาวาสเปิดบัญชีรับเงินอยู่

 

หากรู้แล้วไม่แก้ไขปกปิดไว้

เจ้าอาวาสก็จะเป็นภิกษุอลัชชี พระที่อยู่ในวัดเดียวกัน

ก็จะต้องอาบัติด้วยเพราะอยู่ร่วมกับภิกษุอลัชชี

จะต้องอาบัติเพิ่มขึ้นไปแบบนี้

 

คำถาม-คำตอบ สามเณรก็ต้องเว้นจากรับทองและเงินด้วยใช่หรือไม่ ?

คำถาม

 

สามเณรก็ต้องเว้นจากรับทองและเงินด้วยใช่หรือไม่ ?

 

คำตอบ

 

ใช่ เพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบท 10

ให้สามเณร และข้อสุดท้ายคือ

เว้นจากรับทองและเงิน

คำถาม-คำตอบ เงินก็แค่โลหะ, กระดาษ หรือแค่ธาตุ 4 ไม่ใช่หรือ ? จะเลี่ยงรับเป็นเช็ค หรือใบปวารณาได้หรือไม่ ?

คำถาม

 

เงินก็แค่โลหะ, กระดาษ หรือแค่ธาตุ 4 ไม่ใช่หรือ ?

จะเลี่ยงรับเป็นเช็ค หรือใบปวารณาได้หรือไม่ ?

 

คำตอบ

 

พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนาห้ามรับทอง-เงิน

และความหมายของเงินคือ

“เป็นมาตราสำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้.”

จะอ้างว่ารับเป็นเช็คหรือใบปวารณาก็ไม่ได้

และพระจะจัดการเงินก็ไม่ได้อีกด้วย

คำถาม-คำตอบ พระรับเงินเพื่อผู้อื่น ผิดหรือไม่ ? , รับเงินเพื่อไปสร้างวัดหรือสถานที่อื่น ผิดหรือไม่ ?

คำถาม

 

พระรับเงินเพื่อผู้อื่น ผิดหรือไม่ ?

รับเงินเพื่อไปสร้างวัดหรือสถานที่อื่น ผิดหรือไม่ ?

 

คำตอบ

 

พระไม่ว่าจะรับเงินเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นก็ผิดทั้งนั้น 

ยิ่งแล้วถ้านำเงินไปทำอย่างอื่นต่อ

ก็จะมีโทษต้องอาบัติเพิ่มขึ้นไปได้อีกมากมายด้วย

อีกทั้งหากพระจัดการเงินก็ผิดอีก

คำถาม-คำตอบ ถ้าไม่ให้พระรับเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวัด... จะทำอย่างไรล่ะ ?

คำถาม

 

ถ้าไม่ให้พระรับเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวัด

ทั้งค่ารถ ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกเยอะแยะ

จะทำอย่างไรล่ะ ?

 

คำตอบ

 

พระมีเงินไม่ได้ แต่วัดมีเงินได้

และเงินของวัดจะต้องบริหารจัดการโดยโยม

จะให้พระมาบริหารจัดการไม่ได้

ผิดพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email