25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดนนทบุรี [261]

๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แจกสื่อนนทบุรี [261]

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่นนทบุรี จำนวนคน ๔๕ คน 
 
ออกจาก ไอทีสแคว ๐๘.๐๐ น. เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๒,๕๐๐ แผ่น แจกไปทั้งหมด ประมาณ ๗๐๐๐
เริ่มแจกสื่อที่แรก ตลาดชลประทาน อ.ปากเกร็ด
สถานที่ ๒ ตลาดสนามบินน้ำ อ.เมืองนนทบุรี
สถานที่ ๓ ตลาดพระนั่งเกล้า อ.เมืองนนทบุรี
สถานที่ิ ๔ ตลอดท่าน้ำนนท์ อ.เมืองนนทบุรี
สถานที่ ๕ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด
สถานทีี ๖. ตลาดบางบัวทอง อ.บางบัวทอง

การแจกสื่อทริปถัดไป
จะแจกในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

ยินดีในบุญกับคณะหัวหน้าอ้วนบัญชา
ที่นำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุน
และท่านอื่นที่ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่าน

ยินดีในบุญกับคุณนวลและคุณรุ่ง
ที่บริหารจัดการเรื่องสื่อและป้าย

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง
หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทางและผู้ทำแผนงานทุกท่าน

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่
สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อมาโดยตลอดทุกท่าน

พิมพ์สื่อครั้งต่อไป 60,000 ใบ ได้สั่งพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

รายงานโดย : ฤชุกร จิตรโสม (cake)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email