[7] 20 ธันวาคม 2552 เชียงราย

[7] 20 ธันวาคม 2552 เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยคุณป้าสุภาพร สวัสดี, คุณป้าวรรณพร ปากเกร็ด, คุณป้าศุวรรณ ไชยดวง ,คุณพรหมพจน์ ศรีสุทธิ

,คุณเจนจิรา ศรีพันธ์ จากจังหวัดเชียงราย /\ ^-^ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317282658377811.60108.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email