[11] 31 ธันวาคม 2552 ชุมแพ

[11] 31 ธันวาคม 2552 ชุมแพ

เปิดเผยพระธรรมวินัย ให้รุ่งเรือง

 โดยทีมแจกเอกสาร "หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา"(เฉพาะกิจ)

ณ ตลาด อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 31ธ.ค.2552

เป็นการรวมทีมกันเป็นครั้งแรก ประกอบไปด้วย ทีม  จ.เพชรบูรณ์ , จ.ขอนแก่น,จ.บุรีรัมย์, จ.นครราชสีมา และ ทีมกรุงเทพฯ   ค่ะ   :-[
แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ ความสามัคคี และ การรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาธรรมวินัย ค่ะ  /\ ^-^

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317299338376143.60121.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email