[20] 3 มีนาคม 2553 หน้าอาคารซีพี ถนนสีลม

[20] 3 มีนาคม 2553 หน้าอาคารซีพี ถนนสีลม

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษพระธรรมวินัย จ.กรุงเทพมหานคร

แจกเอกสาร"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" ณ ถนนสีลม บริเวณหน้าอาคารซีพี (3 มี.ค. 2553_ครั้งที่ 11 )

 

งานนี้มีตำรวจมาให้ความดูแลสถานที่หลายนายให้ความสนใจในเรื่องที่ทีมงานฯนำไปประกาศ

เมื่อทีมงานฯช่วยกันอธิบายจนเข้าใจแล้วจากนั้นก็นั่งดูแลความสงบเรียบร้อยในสถานที่นั้นตลอดงาน 
 และในวันนี้มีผู้รับแจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา"ไปประมาณ 2,300 ใบ ค่ะ /\ /\ /\ ^-^

 

/\ /\ /\ยินดีในบุญกับทุกท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ  ^-^

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317545491684861.60178.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email