[22] 10 มีนาคม 2553 สยามแสควร์

[22] 10 มีนาคม 2553 สยามแสควร์

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษพระธรรมวินัย จ.กรุงเทพมหานคร   ^-^

แจกเอกสาร"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" บริเวณสยามสแควร์&ทางขึ้นรถไฟฟ้าBTS (10 มี.ค. 2553_ครั้งที่ 12 )

แจกเอกสารฯครั้งนี้ มีผู้รับแจกไปประมาณ 1,300 ใบ   ดูใบหน้าแต่ละท่านแล้ว "เบิกบานอิ่มบุญ" ค่ะ  /\ /\ /\ ^-^

 

/\ /\ /\ยินดีในบุญกับทุกท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ  ^-^

 

อธิบายเพื่อความเข้าใจมา ณ ที่นี้ ค่ะ  /\ /\ /\


            การที่ทีมงานฯออกไปแจกเอกสาร"หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา" ก็เพื่อเป็นการ"พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา"ให้ลูกหลานได้ใช้ต่อไป
แม้ตัวผู้แจกหรือประกาศธรรมอันเป็นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เองนั้น เมื่อหลังตายจากโลกนี้ไปแล้ว ยังมี"พระพุทธศาสนา" 
อันเป็น"พุทธ"แท้ๆ มิใช่"พุทธ" แบบเทียมๆ ที่มีแต่พิธีกรรม หรือ งมงายไปกับไสยศาสตร์ต่างๆ 
 
          ถึงวันนี้เรายังคงยืนหยัดในการช่วยกันพิทักษ์รักษา"พระพุทธศาสนา" อันเป็นความจริงอย่างถูกต้องให้ลูกหลานได้มีไว้เป็นที่พึ่งทางใจกันต่อไป
จนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ไป แม้ออกไปประกาศแล้ว หมดคนฟัง ไม่มีผู้ฟัง เราก็ยังคงประกาศให้ใจของเราฟังต่อไปจนกว่าชีวิตจะหมดลมหายใจ

          ได้ยินเสียงสะท้อนย้อนกลับมาว่า พวกเราเป็นพวกอวดรู้ อวดเก่ง เบ่งทับเมือง แต่ในความเป็นจริงนั้นเรามิได้ประกาศ"คำตน"ขึ้นเอง 
เราประกาศธรรมอันเป็นคำสอนของ"องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า"ที่ถูกต้อง เอกสารทุกฉบับ ข้อความทุกข้อความ ทั้งหมดมีอ้างอิงเล่ม,หน้า 
ที่มีปรากฎในพระไตรปิฎกอย่างละเอียด ซึ่งพระไตรปิฎกนั้นก็เป็นที่ยอมรับจากชาวพุทธบริษัททั้งหลายแล้วว่าเป็นหลักฐานอันเป็นคำสอน
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ถึงแม้ว่าเรายังเป็นปุถุชนผู้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบอยู่ก็ตาม แต่เราก็สามารถใช้แรงกายแรงใจของเราที่มีอยู่ 
พิทักษ์รักษา"พระพุทธศาสนา"ได้ แม้เป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวเท่านั้น เมื่อเทียบกับหลวงปู่เกษม ที่ท่านทำแล้วก็ตาม ซึ่งก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว เปรียบดังหมาขี้เรื้อนที่พยายามดันเพชรให้ขึ้นฝั่ง ให้ผู้ที่รู้คุณค่าของเพชรนั้น หรือผู้ที่มีโอกาสได้ใช้เพชรนั้น
ให้เกิดประโยชน์(ดังปณิธานที่มีมาตั้งแต่ต้น)แม้สุดท้ายหมาขี้เรื้อนจะหมดแรงตายในแม่น้ำนั้น แต่ก็ได้"ทำหน้าที่"อย่างเต็มกำลังความสามารถของมันแล้ว ค่ะ  /\ /\ /\

/\ /\ /\ยินดีในบุญกับทุกท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ   ^-^

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317545898351487.60179.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email