[23] 21 มีนาคม 2553 จันทบุรี2

[23] 21 มีนาคม 2553 จันทบุรี2

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษพระธรรมวินัย จังหวัดจันทบุรี   ^-^

แจกเอกสาร"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา"โดยทีมงานฯ ภาคตะวันออก เมื่อ 21 มี.ค.2553 เวลา 12.00น. - 17.00 น. 

วันนี้ทีมงานฯมาร่วมงานบุญกัน 10 คน มีผู้รับแจกเอกาสารฯไปประมาณ 1,300 ใบ  /\  ^-^

/\ /\ /\ยินดีในบุญกับทุกท่าน ที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ   ^-^

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317547858351291.60180.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email