[25] 27 มีนาคม 2553 กาฬสินธุ์

[25] 27 มีนาคม 2553 กาฬสินธุ์

รายงานการออกแจกเอกสาร  ..... หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนาฯ  

     วันเสาร์ที่27 มีนาคม 2553    ที่  อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์  (ในช่วงภาคบ่าย) :-[


          เป็นการรวมสมาชิกจากหลายจังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์, ขอนแก่น,  ร้อยเอ็ด, เพชรบูรณ์, กรุงเทพฯ , ชลบุรี,  ระยอง,  ตราด,ปราจีนบุรีและอยุธยา  จำนวน 34  ท่าน  ...  การตอบรับของประชาชนที่นี่ดีมาก  การนำป้ายไปถือเป็นการสร้างจุดสนใจได้เป็นอย่างดียิ่ง   คนขับรถหลายคันชะลออ่านป้ายและขอเอกสารไปศึกษา สถานที่แจกได้แก่ตลาดสดเทศบาล,ตลาดคลองถม,ห้างร้านต่างๆ และ
สถานีขนส่งบขส.  (แม่ค้าหลายท่านเบื่อหน่ายการมาเรี่ยไรของพระ)

       /\   ยินดีในบุญกับคุณครูอิงอรและคุณดวงกมล  ที่ให้ความเอื้อเฟื้ออาหารและที่พักค้างคืนค่ะ
       /\   ยินดีในบุญกับคุณไพรัตน์และคุณอารีย์  ที่เอื้อเฟื้ออาหาร และอำนวยความสะดวกทุกๆอย่าง
       /\   ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์และครูนุชที่ทำป้ายสำหรับถือ  
       /\   ยินดีในบุญกับคุณครูอิงอร,คุณครูนุช,คุณวาสนา,คุณปาริชาติ,คุณอุมาภรณ์ ที่เอื้อเฟื้อเอกสาร 
       /\   ยินดีในบุญกับคุณเสรีย์ ชะโน  ที่ร่วมสมทบค่าอาหารมา  500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
              และทุกๆท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันด้วยเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง  ทั้งชาวทิพย์ทั้งหลายด้วยค่ะ

    คำถาม ;D
          1. มาจากไหน?
          2. เป็นกลุ่มเสื้อแดงหรือไม่?
          3.การนำเงิน,ทองถวาย(หลวงตามหาบัว)จะบาปไหม?  

                                                                 ครูนุช/รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317551168350960.60182.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email