[30] 10 เมษายน 2553 มหาสารคาม

[30] 10 เมษายน 2553 มหาสารคาม

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม ... หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

 โดย...กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย

วันเสาร์ที่ 10  เมษายน  2553  ณ  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม (ภาคบ่าย)

      การออกแจกเอกสารในครั้งนี้  ประกอบด้วยสมาชิกจากจังหวัดขอนแก่น,กาฬสินธุ์,ร้อยเอ็ด,หนองคาย,ปราจีนบุรี, กรุงเทพฯ ,เชียงใหม่และเพชรบูรณ์   จำนวน 29  ท่าน    สมาชิกบางท่านเดินทางมารวมกันที่วัดป่าสามแยกก่อนแล้วพักที่วัด   วันรุ่งขึ้นจึงพร้อมเพรียงกันที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธร  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

      พวกเราแบ่งเป็น 2 ทีมใหญ่เดินในตลาด  ตามร้านค้าและตามบ้านเรือน   ผู้คนให้ความสนใจดีมาก  ซักถามด้วยความอยากรู้  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษและขอเอกสารเพิ่มหลายชุดเพื่อนำไปแจกคนอื่น

       ร้านค้าใหญ่ๆบางร้าน  บอกว่ารู้สึกอึดอัดใจที่ได้รับซองผ้าป่ามาหลายซอง   ทั้งพระและแม่ชีชอบนำถังสีเหลืองมาฝากวางไว้หน้าร้าน   ป้ายที่ถือเป็นจุดสนใจในการศึกษาข้อความเอกสารได้เป็นอย่างดี  แต่มีบางท่านปฏิเสธการรับเอกสาร
         
      /\  ยินดีในบุญกับคุณครูนุช, คุณวาสนาและคุณปาริชาติ  ที่เอื้อเฟื้อเอกสารเผยแพร่
      /\  ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์ที่เอื้อเฟื้อป้าย หยุด!  ทำร้ายพระพุทธศาสนา
      /\  ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ 
       

คำถามจากผู้รับสาร
1. นับถือศาสนาคริสต์หรือเปล่า ?
2. พระจะได้เงินจากที่ไหนมาใช้ ?
3. ประท้วงหลวงตามหาบัวหรือเปล่า ?
4. คุณเกิดก่อนพระไตรปิฎกหรือ ?
5. พระไตรปิฎกเชื่อถือได้แค่ไหน ?


                                                                                        ครูนช  รายงานค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317558458350231.60192.315109618595115&type=3

 

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email