[33] 16 เมษายน 2553 เพชรบูรณ์ หล่มสัก

[33] 16 เมษายน 2553 เพชรบูรณ์ หล่มสัก

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม .... หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

โดย...กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย

วันศุกร์ ที่ 16  เมษายน  2553  ณ  อำเภอหล่มสัก, อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ (ภาคบ่ายและภาคค่ำ)

              พวกเราออกเดินทางจากวัดป่าสามแยกเวลา 12.10 น. ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากจังหวัดกรุงเทพฯ, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, ปราจีนบุรี,กาฬสินธุ์และนครราชสีมา  รวมจำนวน 27 ท่าน  และสมาชิกตัวน้อยๆอีก 1 ท่าน

               การแจกเอกสารที่ตลาดหล่มสักและตลาดท่าพล  แม่ค้า  ผู้คนในตลาดและตามห้างร้านต่างๆ และตามบ้านเรือนให้การตอบรับดีมาก    บางท่านเห็นด้วยในการออกเผยแผ่พระธรรมวินัย  และไม่ เห็นด้วยกับการรับเงินทองของภิกษุและสามเณร   เมื่อทีมงานคนหนึ่งบอกว่านำคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกมาเปิดเผย   เขายกมือท่วมศีรษะด้วยความศรัทธา

                ที่ตลาดเทศบาล 2 ในอำเภอเมือง  มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่พอใจการทำงานของพวกเราเป็นอย่างมาก  ได้ตะโกนบอกว่าถ้าเป็นชาวพุทธจริงไม่ต้องมาเดินถือป้ายกันอย่างนี้หรอกและอื่นๆฟังไม่ชัด  เนื่องจากพวกเราได้เดินไปไกลแล้ว

               ในตลาดโต้รุ่งทีมงานพบภิกษุรูปหนึ่ง  อ้างว่าท่านเป็นพระธรรมทูตสายอินเดียและศึกษาพระไตรปิฎกมามากมายแต่รับไม่ได้ในการที่บอกว่าพระรับเงินไม่ได้เพราะมันต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย   แต่ทีมงานก็ยังยืนยันพระพุทธบัญญัติในพระไตรปิฎก   สุดท้ายท่านได้ขอเอกสารจากทีมงานไปจำนวนหนึ่ง

  /\   ยินดีในบุญอย่างยิ่งกับกอบคำการพิมพ์จังหวัดพะเยา  ที่ให้การสนับสนุนเอกสารแผ่นพับจำนวนมาก
  /\   ยินดีในบุญกับคุณกิตติ – คุณกรชนก  จีรพงษ์อุดม   ที่เอื้อเฟื้ออาหารเย็นก่อนที่พวกเราจะกลับมาพักวัดป่าสามแยก
  /\   ยินดีในบุญกับญาติธรรม ( ไม่ประสงค์ออกนาม ) ได้มอบเงินให้ทีมงานสำหรับเป็น คชจ. ไว้สำหรับการทำงานเผยแผ่สื่อธรรมค่ะ
  /\   ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ 

                                                                                                                       คุณครูนุช /  รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317559495016794.60195.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email