[37] 22 เมษายน 2553 มุกดาหาร กุฉินารายณ์_กาฬสินธุ์

[37] 22 เมษายน 2553 มุกดาหาร กุฉินารายณ์_กาฬสินธุ์

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

โดย...กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย ... วันพฤหัสบดีที่ 22  เมษายน  2553

ณ.  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร   และตลาดตำบลบัวขาว  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   

             พวกเราเดินทางออกจากจังหวัดขอนแก่นเวลาประมาณ 12. 18 น. โดยรถยนต์ของคุณหมอพงษ์, คุณครูนุชและคุณทรัพย์ทวี  รวมสมาชิกทั้งสิ้น  18 ท่าน  ได้แก่จังหวัดขอนแก่น (12) หนองคาย (2)กาฬสินธุ์ (1) ร้อยเอ็ด(1)
ประเทศกาน่า(1) และประเทศนิวซีแลนด์ (1)  ถึงจังหวัดมุกดาหารเวลาประมาณ 15.35 น.

             เริ่มต้นการแจกเอกสารที่ตลาดอินโดจีน  ผู้คนที่นี่ค่อนข้างหนาแน่นเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งติดกับฝั่งแม่น้ำโขง   พวกเราแบ่งออกเป็น 2  ทีม คือทีมหนึ่งอยู่ถนนชั้นบน   ส่วนอีกทีมหนึ่งอยู่ในตลาดใต้ดิน   ต่อจากนั้นไปตลาดยามเย็นและตามร้านค้าอยู่รายรอบ     มีคนขับรถสามล้อรับจ้าง   พนักงานในคลินิกและร้านค้าบางร้านขอเอกสารไว้เพื่อแจกคนอื่นเป็นจำนวนมาก    และรู้สึกอิดหนาระอาใจที่ภิกษุและชีมาเรี่ยไรเงินเป็นประจำ

            ต่อจากนั้นได้ไปที่ตลาดพรเพชร   แม่ค้าที่นี่ให้การตอบรับดีมากไม่มีใครปฏิเสธการรับเอกสาร  แล้วไปแจกที่ตลาดตำบลบัวขาวแม่ค้าบอกว่า “ มาอีกนะ รำคาญพระ- ชี  ออกมาเรี่ยไรบ่อยมาก”  ผลการตอบรับเป็นไปด้วยดี  เด็กๆทุกคนที่ไปด้วยบอกว่ารู้สึกสนุกในการทำงานนี้มาก 

         /\  ยินดีในบุญอย่างยิ่งกับกอบคำการพิมพ์  ที่เอื้อเฟื้อเอกสารแผ่นพับ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาจำนวนมาก   
         /\  ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์, คุณครูนุชและคุณทวีทรัพย์  ที่ขับรถยนต์นำสมาชิกถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ
         /\  ยินดีในบุญกับคุณศิวนาถ(กบ) ที่นำเอกสารแผ่นพับจากวัดป่าสามแยกมาส่งที่จังหวัดขอนแก่น
         /\  ยินดีในบุญกับคุณสญชัย (ล้ง)  ที่เอื้อเฟื้อเอกสารเพิ่มเติมหัวข้อกฎหมายมาร่วมเผยแผ่ จำนวน 180  ชุด
         /\  ยินดีในบุญกับคุณครูนุช และคุณธวัชชัย (ช่างอ้วน) ที่เอื้อเฟื้ออาหารและน้ำดื่มแก่สมาชิก
         /\  ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน  ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ


                                                                                                                 คุณครูนุช /  รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317565108349566.60199.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email