[39] 24 เมษายน 2553 วังสะพุง ภูกระดึง ชุมแพ

[39] 24 เมษายน 2553 วังสะพุง ภูกระดึง ชุมแพ

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย  ... วันเสาร์ที่ 24  เมษายน  2553 

ณ. ตลาดอำเภอวังสะพุง, ตลาดอำเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย และตลาดบ้านโนนหัน อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น       

สมาชิกส่วนใหญ่เดินทางออกจากวัดป่าสามแยกไปรวมกันที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  คุณอัจฉรา  ดูดดื่ม ได้เดินทางมาสมทบกับพวกเราด้วย  ในครั้งนี้ได้แก่สมาชิกจากจังหวัดขอนแก่น, กรุงเทพฯ, นนทบุรี, นครราชสีมา, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, ปราจีนบุรี, กาฬสินธุ์, เลย และประเทศกาน่า  รวมจำนวน 20  ท่าน

            การตอบรับเอกสารที่อำเภอวังสะพุงค่อนข้างดี  ต่อจากนั้นได้ไปที่ตลาดอำเภอภูกระดึง และที่ตลาดบ้านโนนหัน  แม่ค้าให้ความสนใจดีมาก หลายคนบ่นเบื่อหน่ายมากกับพระเดินแจกซองตามร้านค้า   วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งยังให้ความสนใจซักถามเรื่องพระรับเงิน   หลังจากนั้นพวกเราก็เดินทางกลับมาพักที่วัดป่าสามแยก   เพื่อฟังธรรมจากหลวงปู่เกษม  อาจิณฺณสีโล อีกครั้ง

          /\  ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์จังหวัดพะเยา  ที่ให้การสนับสนุนเอกสารเพื่อการเผยแผ่มาโดยตลอด
          /\  ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์, คุณครูนุช, คุณอรุโณทัยและคุณปาริชาติ ที่บริการเรื่องยานพาหนะแก่ทีมงาน
          /\  ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน  ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ                                                                                                                      คุณครูนุช  /  รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317565478349529.60201.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email