[40] 25 เมษายน 2553 ภูเขียว แก้งคร้อ มัญจาคีรี บ้านไผ่

[40] 25 เมษายน 2553 ภูเขียว แก้งคร้อ มัญจาคีรี บ้านไผ่

รายงานการออกแจกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย ... วันอาทิตย์ ที่  25  เมษายน  2553 

ณ. อำเภอภูเขียว, อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  และ อำเภอมัญจาคีรี, อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น        

สมาชิกทั้ง 19  ท่าน  (ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น,กาฬสินธุ์, ปราจีนบุรี,นนทบุรี , กรุงเทพฯและประเทศกาน่า)  เดินทางจากวัดป่าสามแยกมุ่งหน้าไปยังตลาดอำเภอภูเขียวผู้คนให้การตอบรับเป็นอย่างดี   ต่อจากนั้นไปที่ตลาดอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ  การตอบรับของผู้คนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  นอกจากรับแผ่นพับแล้วยังขอสติกเกอร์ติดหน้าร้านขณะนั้นเลยทีเดียว

              ที่ตลาดอำเภอมัญจาคีรีและตลาดอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น  ให้การตอบรับดีมากเช่นกัน  พบคุณยายท่านหนึ่งบอกว่า “สมัยที่ยายเป็นสาว ไม่มีหรอกที่พระจะออกมาเดินเรี่ยไรแบบทุกวันนี้บางวันมาหลายรอบ”   และคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่าเคยศึกษาจากวีซีดีมาบ้าง     แต่อีกรายหนึ่งเป็นหญิงต่อต้านพวกเราอย่างมากได้ตะโกนตามหลังว่า    “คุณตายไปแล้วจะให้ใครมาสวด ?  พวกนี้เป็นพวกทำลายพระพุทธศาสนา ! ” 

 /\   ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์   ที่ให้การสนับสนุนเอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา   
 /\   ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์, คุณสญชัย,คุณอรุโณทัย, คุณปาริชาติ, คุณพิชญุตม์ , คุณวรัทและคุณบุษบา  ที่ขับรถยนต์นำสมาชิกสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ
 /\   ยินดีในบุญกับคุณพิชญุตม์ ทีให้การสนับสุนค่าน้ำมันรถ คันละ 500 บาทค่ะ
 /\   ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์และคุณสญชัย  ที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันเลี้ยงอาหารเย็นแก่สมาชิก
 /\   ยินดีในบุญกับญาติธรรม  2  ท่านที่ได้สมทบค่าใช้จ่ายในการออกเผยแผ่พระธรรมวินัย   
 /\   ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน  ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ

 -:- คำถามจากผู้รับสาร

   1. ได้ทุนสนับสนุนการทำงานมาจากไหน ?
   2. ทำไปเพื่ออะไร ?


                                                                                                              คุณครูนุช /  รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317565675016176.60202.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email