22 พฤษภาคม 2553 อำเภออุบลรัตน์ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู [65]

22 พฤษภาคม 2553 อ.อุบลรัตน์  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น  อ.โนนสัง  จ.หนองบัวลำภู [65]

รายงานการออกแจกเอกสาร  หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

โดย...กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย  วันเสาร์ที่ 22  พฤษภาคม  2553

  อำเภออุบลรัตน์  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  อำเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลำภู

           การออกแจกเอกสารในครั้งนี้  ประกอบด้วยสมาชิกจากจังหวัดขอนแก่น (7)  สกลนคร (2) และกาฬสินธ์ (1)   จำนวน 10 ท่าน    ภายในบริเวณตลาด  และตามร้านค้าต่างๆ   ผู้คนให้ความสนใจค่อนข้างดีค่ะ  ซักถามด้วยความอยากรู้  และแม่ค้าบางรายบอกว่าไม่ทำบุญกับพระมานานแล้ว  เพราะเห็นพระทำผิดและต้องอาบัติมาก  จนไม่มีศรัทธาที่จะทำบุญด้วยค่ะ :-[      

          /\   ยินดีในบุญกับคุณกอบคำที่เอื้อเฟื้อเอกสารเผยแพร่
          /\   ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ                                                                                                 ปาริชาติ ไผผักแว่น  /  รายงาน


*_*  ประมวลภาพแจกเอกสารเผยแผ่ เอกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317685775004166.60244.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email