[65] 22 พฤษภาคม 2553 อำเภออุบลรัตน์ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

[65] 22 พฤษภาคม 2553

อ.อุบลรัตน์  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น

อ.โนนสัง  จ.หนองบัวลำภู

รายงานการออกแจกเอกสาร  หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

โดย...กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย  วันเสาร์ที่ 22  พฤษภาคม  2553

  อำเภออุบลรัตน์  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  อำเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลำภู

           การออกแจกเอกสารในครั้งนี้  ประกอบด้วยสมาชิกจากจังหวัดขอนแก่น (7)  สกลนคร (2) และกาฬสินธ์ (1)   จำนวน 10 ท่าน    ภายในบริเวณตลาด  และตามร้านค้าต่างๆ   ผู้คนให้ความสนใจค่อนข้างดีค่ะ  ซักถามด้วยความอยากรู้  และแม่ค้าบางรายบอกว่าไม่ทำบุญกับพระมานานแล้ว  เพราะเห็นพระทำผิดและต้องอาบัติมาก  จนไม่มีศรัทธาที่จะทำบุญด้วยค่ะ :-[      

          /\   ยินดีในบุญกับคุณกอบคำที่เอื้อเฟื้อเอกสารเผยแพร่
          /\   ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ                                                                                                 ปาริชาติ ไผผักแว่น  /  รายงาน


*_*  ประมวลภาพแจกเอกสารเผยแผ่ เอกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317685775004166.60244.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email