[81] 26-27 มิถุนายน 2553 อ.พาน, อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.เชียงของ, อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

[81] 26-27 มิถุนายน 2553

อ.พาน, อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.เชียงของ, อ.พญาเม็งราย

จ.เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย เขตพื้นที่ภาคเหนือ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล อ.พาน,

อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.เชียงของ, อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317815508324526.60285.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email