[102] 12-13 สิงหาคม 2553 พะเยา

[102] 12-13 สิงหาคม 2553 พะเยา

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

  วันพฤหัสบดีที่ 12 และ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณกว๊านพะเยา , ตลาดอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

/\ยินดีในบุญกับพี่น้อย(สุคำ กอบคำ)_โรงพิมพ์กอบคำ ที่เอื้อเฟื้อเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา, หนังสือคู่มืออุทิศบุญฯ,ที่พัก และอาหาร ทั้งสองวัน
 /\ยินดีในบุญกับคุณศิวพร สูตรสุวรรณ(พี่แมว)และผู้ร่วมบุญ ที่เอื้อเฟื้ออาหารมื้อเย็นวันที่ 12 ส.ค.2553
 /\ยินดีในบุญกับคุณกันตพัฒน์ เลิศไชยรัตน์ และครอบครัว ที่เอื้อเฟื้อแผ่นป้ายหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
 /\ยินดีในบุญกับคุณประสิทธิ์ บำรุง ที่เอื้อเฟื้อรถยนต์ติดป้ายหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา พร้อมเครื่องขยายเสียง
 /\ยินดีในบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อยานพาหนะในการเดินทางค่ะ  ^-^

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317836454989098.60305.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email