12 กันยายน 2553 ราชบุรี [127]

12 กันยายน 2553 ราชบุรี [127]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
โดย ผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา 
แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553       ณ  ตลาด อำเภอเมือง จ.ราชบุรี 

ทีมงานมาร่วมบุญกันวันนี้ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 
1.คุณภารดี  สุขประเสริฐ  2.คุณกรองสิริ  ห้วยหงศ์ทอง  3.คุณวิบูลย์   ผ่องสวัสดิ์  4.คุณพัชรินทร์  อ่วมศิริสายันห์
5.คุณอี๊ด   6.น้องเพลง


รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317857154987028.60325.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email