12 กุมภาพันธ์ 2555 ถนนสีลม [230]

12 กุมภาพันธ์ 2555 ถนนสีลม [230]

ร่วมช่วยกันพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2555 ป้ายรถประจำทาง ถนนสีลม ถนนพระราม 4

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317960441643366.60418.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email