[18] 17 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลพระราม 2

[18] 17 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลพระราม 2

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษพระธรรมวินัย จ.กรุงเทพมหานคร

แจกเอกสาร"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม2 (17ก.พ.2553_ครั้งที่ 9 )

 

[17] 9-12 กุมภาพันธ์ 2553 เชียงราย

[17] 9-12 กุมภาพันธ์ 2553 เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง   /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย จังหวัดเชียงราย ^-^

แจกเอกสาร"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" พร้อมเอกสารชี้แจงประกอบฯ เมื่อวันที่ 9 - 10 ก.พ. 2553

[13] 22 มกราคม 2553 ธรรมศาสตร์ (ฝั่งท่าพระจันทร์)

[13] 22 มกราคม 2553 ธรรมศาสตร์ (ฝั่งท่าพระจันทร์)

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง   /\ /\ /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย เขต จ.กรุงเทพมหานคร ค่ะ  :-[

ณ.บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ฝั่งท่าพระจันทร์)วันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 2553_ครั้งที่6 ^-^

/\ /\ /\ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ :)

[15] 4 กุมภาพันธ์ 2553 เซียรังสิต

[15] 4 กุมภาพันธ์ 2553 เซียรังสิต

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษพระธรรมวินัย จ.กรุงเทพมหานคร

แจกเอกสาร"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต 4 ก.พ.2553 (ครั้งที่ 8 ) ค่ะ ;)

ได้รับความเอื้อเฟื้อและสนับสนุนเครื่องเสียงอ่านคำแถลงการณ์ฯ จากคุณเซี๊ยะ(ชนอนุพงศ์) อุ่นใจ    ;D

/\ /\ /\ ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ   ^-^

[12] 15 มกราคม 2553 รามคำแหง (สนามกีฬาแห่งชาติ)

[12] 15 มกราคม 2553 รามคำแหง (สนามกีฬาแห่งชาติ)

เปิดเผยพระธรรมวินัย ให้รุ่งเรือง   /\ /\ /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย เขต จ.กรุงเทพมหานคร ค่ะ

ณ.บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง(สนามกีฬาแห่งประเทศไทย)15 มกราคม 2553_ครั้งที่ 5

[14] 29 มกราคม 2553 สวนจตุจักร

[14] 29 มกราคม 2553 สวนจตุจักร

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย เขตพื้นที่ จ.กรุงเทพมหานคร ค่ะ /\ /\ /\

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา"ณ บริเวณ ตลาดสวนจตุจักร (วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553_ครั้งที่7)

มี 10 คน ก็ทำ 10 คน นัดหมายกันแค่วันเดียวโดยไม่ลงประกาศในเว็บ ก็มากันอย่างพร้อมเพรียงใจ /\ :D

/\ /\ /\ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองค่ะ ^-^

[11] 31 ธันวาคม 2552 ชุมแพ

[11] 31 ธันวาคม 2552 ชุมแพ

เปิดเผยพระธรรมวินัย ให้รุ่งเรือง

 โดยทีมแจกเอกสาร "หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา"(เฉพาะกิจ)

ณ ตลาด อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 31ธ.ค.2552

เป็นการรวมทีมกันเป็นครั้งแรก ประกอบไปด้วย ทีม  จ.เพชรบูรณ์ , จ.ขอนแก่น,จ.บุรีรัมย์, จ.นครราชสีมา และ ทีมกรุงเทพฯ   ค่ะ   :-[
แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ ความสามัคคี และ การรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาธรรมวินัย ค่ะ  /\ ^-^

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email