27 ธันวาคม 2552 ขอนแก่น [10]

27 ธันวาคม 2552 ขอนแก่น [10]

รายงาน “ปลุกชาวพุทธ..ให้เอาพระพุทธเจ้ากลับคืน”  ครั้งที่ 14

ณ.  เขตชุมชนสามเหลี่ยม และ เขตชุมชนหนองแวงตราชู อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยทีมขอนแก่นร่วมกับร้อยเอ็ดและมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2552    เวลา 11.10 - 20.25 น.

--------------------------------------------------

 

26 ธค 52 และ 23 มค 53 จันทบุรี ตราด [9]

[9] 26 ธค 52 และ 23 มค 53 จันทบุรี ตราด

ทำความดี เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดย...ทีม ตราด - จันทบุรี - ระยอง

/\ /\ /\ ยินดีในบุญด้วยค่ะ

17 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 4 หัวลำโพง [6]

17 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 4 หัวลำโพง [6]

ณ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หัวลำโพง)(17 ธ.ค.2552_ครั้งที่ 4)

23 ธันวาคม 2552 อำนาจเจริญ [8]

23 ธันวาคม 2552 อำนาจเจริญ [8]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย คุณครูอภิชัย รากแก่น จาก จ.อำนาจเจริญ ค่ะ  /\  ^-^

9 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 3 ท้องสนามหลวง [5]

9 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 3 ท้องสนามหลวง [5]

ณ บริเวณ ท้องสนามหลวง(9 ธ.ค.2552_ครั้งที่ 3)

20 ธันวาคม 2552 เชียงราย [7]

20 ธันวาคม 2552 เชียงราย [7]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยคุณป้าสุภาพร สวัสดี, คุณป้าวรรณพร ปากเกร็ด, คุณป้าศุวรรณ ไชยดวง ,คุณพรหมพจน์ ศรีสุทธิ

,คุณเจนจิรา ศรีพันธ์ จากจังหวัดเชียงราย /\ ^-^ 

4 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 2 อนุสาวรีย์ชัยฯ [3]

4 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 2 อนุสาวรีย์ชัยฯ [3]

ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ชัยฯ(4 ธ.ค.2552_ครั้งที่ 2)

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email