20 ธันวาคม 2552 เชียงราย [7]

20 ธันวาคม 2552 เชียงราย [7]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยคุณป้าสุภาพร สวัสดี, คุณป้าวรรณพร ปากเกร็ด, คุณป้าศุวรรณ ไชยดวง ,คุณพรหมพจน์ ศรีสุทธิ

,คุณเจนจิรา ศรีพันธ์ จากจังหวัดเชียงราย /\ ^-^ 

 

17 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 4 หัวลำโพง [6]

17 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 4 หัวลำโพง [6]

ณ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หัวลำโพง)(17 ธ.ค.2552_ครั้งที่ 4)

9 ตุลาคม 2552 กรุงเทพ 1 หมอชิต [2]

 9 ตุลาคม 2552 กรุงเทพ 1 หมอชิต [2]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง 

โดย คณะอุบาสกและอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่ะ /\

ณ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร(9ต.ค.2552_ครั้งที่1)

9 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 3 ท้องสนามหลวง [5]

9 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 3 ท้องสนามหลวง [5]

ณ บริเวณ ท้องสนามหลวง(9 ธ.ค.2552_ครั้งที่ 3)

7 กันยายน 2552 ขอนแก่น [1]

7 กันยายน 2552 ขอนแก่น [1]

การแจกสื่อคณะแรกเริ่มเมื่อวันที่ 7 ก.ย.52 ผู้ที่ร่วมเดินแจก 6 คน ได้แก่

                      คุณ ครูนุช
                      คุณ สญชัย (ล้ง)
                      คุณ ปภัสมนฑ์ (กุหลาบ)
                      คุณ วาสนา (กบ)
                      คุณ ศุภวัฒน์ (วัฒน์)
                      คุณ หัฏฐกร (ต้อ)

คณะนี้ได้ไปเดินแจกสื่อ ที่บริเวณอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น

รายละเอียดตามคลิปด้านล่าง

ภาพเหตุการณ์การปลุกเอาพระพุทธเจ้ากลับคืน โดยทีม จ ขอนแก่น

">

4 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 2 อนุสาวรีย์ชัยฯ [3]

4 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 2 อนุสาวรีย์ชัยฯ [3]

ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ชัยฯ(4 ธ.ค.2552_ครั้งที่ 2)

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email