[10] 27 ธันวาคม 2552 ขอนแก่น

[10] 27 ธันวาคม 2552 ขอนแก่น

รายงาน “ปลุกชาวพุทธ..ให้เอาพระพุทธเจ้ากลับคืน”  ครั้งที่ 14

ณ.  เขตชุมชนสามเหลี่ยม และ เขตชุมชนหนองแวงตราชู อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยทีมขอนแก่นร่วมกับร้อยเอ็ดและมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2552    เวลา 11.10 - 20.25 น.

--------------------------------------------------

 

[9] 26 ธ.ค. 52 และ 23 ม.ค. 53 จันทบุรี ตราด

[9] 26 ธ.ค. 52 และ 23 ม.ค. 53 จันทบุรี ตราด

ทำความดี เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดย...ทีม ตราด - จันทบุรี - ระยอง

/\ /\ /\ ยินดีในบุญด้วยค่ะ

[6] 17 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 4 หัวลำโพง

[6] 17 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 4 หัวลำโพง

ณ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หัวลำโพง)(17 ธ.ค.2552_ครั้งที่ 4)

[8] 23 ธันวาคม 2552 อำนาจเจริญ

[8] 23 ธันวาคม 2552 อำนาจเจริญ

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย คุณครูอภิชัย รากแก่น จาก จ.อำนาจเจริญ ค่ะ  /\  ^-^

[5] 9 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 3 ท้องสนามหลวง

[5] 9 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 3 ท้องสนามหลวง

ณ บริเวณ ท้องสนามหลวง(9 ธ.ค.2552_ครั้งที่ 3)

[7] 20 ธันวาคม 2552 เชียงราย

[7] 20 ธันวาคม 2552 เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยคุณป้าสุภาพร สวัสดี, คุณป้าวรรณพร ปากเกร็ด, คุณป้าศุวรรณ ไชยดวง ,คุณพรหมพจน์ ศรีสุทธิ

,คุณเจนจิรา ศรีพันธ์ จากจังหวัดเชียงราย /\ ^-^ 

[3] 4 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 2 อนุสาวรีย์ชัยฯ

[3] 4 ธันวาคม 2552 กรุงเทพ 2 อนุสาวรีย์ชัยฯ

ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ชัยฯ(4 ธ.ค.2552_ครั้งที่ 2)

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email