[288] 26 กรกฎาคม 2558 กาฬสินธุ์

 

 

[288] 26 กรกฎาคม 2558 กาฬสินธุ์

  

26 กรกฎาคม 2558 แจกสื่อ "กาฬสินธุ์"

จำนวน 24 คน

 

 

[287] 24 พฤษภาคม 2558 สมุทรสาคร

 

[287] 24 พฤษภาคม 2558 สมุทรสาคร

 

 

24 พฤษภาคม 2558 แจกสื่อ "สมุทรสาคร"
จำนวน 17 คน

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 แจกสื่อ "เชียงใหม่"

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 แจกสื่อ "เชียงใหม่"

 

14-15 กุมภาพันธ์ 2558 แจกสื่อ "เชียงใหม่"

[281] 16 พฤศจิกายน 2557 แจกสื่อ "นครปฐม"

[281]16 พฤศจิกายน 2557 แจกสื่อ "นครปฐม" 

จำนวนคน 50 คน 
แจกไปทั้งหมดประมาณ 7,000 แผ่น

จุดที่ 1 เวลา 07.30 น. รถออกจากไอที สแควร์ หลักสี่

จุดที่ 2 เวลา 08.00 น. รถออกจากปั้มเอสโซ่ (ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้) ถ.กาญจนาภิเษก
เดินทางโดย รถทัวร์

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email