[274]วันที่ 22 มิถุนายน 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จำนวนคน 63 คน 
มาจาก 
ลาว 9 ท่าน
(จุดที่ 1) 04.30 น. รถออกจากไอทีสแควร์ หลักสี่
(จุดที่ 2) 05.00 น. รถออกจากปั้ม ESSO ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก) 
เดินทางกลับในเวลาเย็น
แจกไปทั้งหมดประมาณ 8,000 แผ่น

 

[272] วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดลพบุรี

[272] วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดลพบุรี
จำนวนคน 67 คน 
มาจาก 
อุบลราชธานี 2 ท่าน
ลาว 5 ท่าน
ฮอนแลนด์ 1 ท่าน
สงขลา 1 ท่าน

[268] วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัด นครนายก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัด นครนายก

 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัด นครนายก
จำนวนคน 57 คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ 06.30 น.
แจกไปทั้งหมดประมาณ 7,000 แผ่น

[266] วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัด เพชรบุรี


วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัด เพชรบุรี 

จำนวนคน 45 คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ 06.30 น.
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ 12,000 แผ่น
แจกไปทั้งหมดประมาณ 9,000 แผ่น

[269] วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัด พิษณุโลก

 

     [269] วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัด พิษณุโลก

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนคน 64 คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ 22.00 น.
แจกไปทั้งหมดประมาณ 8,100 แผ่น

22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ไปแจกสื่อที่จังหวัด สระแก้ว [265]

22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ไปแจกสื่อที่จังหวัด สระแก้ว [265]

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ไปแจกสื่อที่จังหวัด สระแก้ว จำนวนคน 46 คน มาจากบุรีรัมย์

7 คน มาสมทบที่ อ.วังน้ำเย็น รวมเป็น 54 คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ 22.30 น.

เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ 11,300 แผ่น แจกไปทั้งหมดประมาณ 7,000 แผ่น

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email