[290] 20 กันยายน 2558 ศรีสะเกษ

 

 

[290] 20 กันยายน 2558 ศรีสะเกษ

  

20 กันยายน 2558 แจกสื่อ "ศรีสะเกษ"

อ้าง มมร. เล่ม 60 หน้า 327 (ปกสีน้ำเงิน)

บางส่วนของ สรภชาดก

“สิ่งที่ไม่ได้คิดไว้ย่อมมีได้บ้าง สิ่งที่คิดไว้ย่อมพินาศไปบ้าง

โภคะทั้งหลายของสตรีหรือบุรุษ จะสำเร็จได้ด้วยความคิดนึกไม่มีเสีย”

 

[289] 23 สิงหาคม 2558 มหาสารคาม

 

 

[289] 23 สิงหาคม 2558 มหาสารคาม

  

23 สิงหาคม 2558 แจกสื่อ "มหาสารคาม"

 จำนวน 24 คน

 

[286] 26 เมษายน 2558 แจกสื่อ "หาดใหญ่"

[286]26 เมษายน 2558 แจกสื่อ "หาดใหญ่"

 

 

26 เมษายน 2558 แจกสื่อ "หาดใหญ่"
จำนวนคน คน 27 คน

[288] 26 กรกฎาคม 2558 กาฬสินธุ์

 

 

[288] 26 กรกฎาคม 2558 กาฬสินธุ์

  

26 กรกฎาคม 2558 แจกสื่อ "กาฬสินธุ์"

จำนวน 24 คน

 

[287] 24 พฤษภาคม 2558 สมุทรสาคร

 

[287] 24 พฤษภาคม 2558 สมุทรสาคร

 

 

24 พฤษภาคม 2558 แจกสื่อ "สมุทรสาคร"
จำนวน 17 คน

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 แจกสื่อ "เชียงใหม่"

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 แจกสื่อ "เชียงใหม่"

 

14-15 กุมภาพันธ์ 2558 แจกสื่อ "เชียงใหม่"

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email