[286] 26 เมษายน 2558 แจกสื่อ "หาดใหญ่"

[286]26 เมษายน 2558 แจกสื่อ "หาดใหญ่"

 

 

26 เมษายน 2558 แจกสื่อ "หาดใหญ่"
จำนวนคน คน 27 คน

 

[281] 16 พฤศจิกายน 2557 แจกสื่อ "นครปฐม"

[281]16 พฤศจิกายน 2557 แจกสื่อ "นครปฐม" 

จำนวนคน 50 คน 
แจกไปทั้งหมดประมาณ 7,000 แผ่น

จุดที่ 1 เวลา 07.30 น. รถออกจากไอที สแควร์ หลักสี่

จุดที่ 2 เวลา 08.00 น. รถออกจากปั้มเอสโซ่ (ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้) ถ.กาญจนาภิเษก
เดินทางโดย รถทัวร์

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 แจกสื่อ "เชียงใหม่"

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 แจกสื่อ "เชียงใหม่"

 

14-15 กุมภาพันธ์ 2558 แจกสื่อ "เชียงใหม่"

[280] 26 ตุลาคม 2557 แจกสื่อ "ทริปเรือด่วนเจ้าพระยา"

 

26 ตุลาคม 2557 แจกสื่อ "ทริปเรือด่วนเจ้าพระยา" 

[280] 26 ตุลาคม 2557 แจกสื่อ "ทริปเรือด่วนเจ้าพระยา"

จำนวนคน 66 คน 
แจกไปทั้งหมดประมาณ 10,500 แผ่น

[279] 21 กันยายน 2557 แจกสื่อที่ จังหวัด อุดรธานี

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดอุดรธานี
จำนวนคน 65 คน 
แจกไปทั้งหมดประมาณ 14,000 แผ่น
รับคน
(จุดที่ 1) 20.00 น. รถออกจากปั้ม ESSO ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก) 
(จุดที่ 2) 21.00 น. รถออกจากไอทีสแควร์ หลักสี่

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email