[280] 26 ตุลาคม 2557 แจกสื่อ "ทริปเรือด่วนเจ้าพระยา"

 

26 ตุลาคม 2557 แจกสื่อ "ทริปเรือด่วนเจ้าพระยา" 

[280] 26 ตุลาคม 2557 แจกสื่อ "ทริปเรือด่วนเจ้าพระยา"

จำนวนคน 66 คน 
แจกไปทั้งหมดประมาณ 10,500 แผ่น

 

[279] 21 กันยายน 2557 แจกสื่อที่ จังหวัด อุดรธานี

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดอุดรธานี
จำนวนคน 65 คน 
แจกไปทั้งหมดประมาณ 14,000 แผ่น
รับคน
(จุดที่ 1) 20.00 น. รถออกจากปั้ม ESSO ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก) 
(จุดที่ 2) 21.00 น. รถออกจากไอทีสแควร์ หลักสี่

[274]วันที่ 22 มิถุนายน 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จำนวนคน 63 คน 
มาจาก 
ลาว 9 ท่าน
(จุดที่ 1) 04.30 น. รถออกจากไอทีสแควร์ หลักสี่
(จุดที่ 2) 05.00 น. รถออกจากปั้ม ESSO ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก) 
เดินทางกลับในเวลาเย็น
แจกไปทั้งหมดประมาณ 8,000 แผ่น

[278] 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดจันทบุรี

  24 สิงหาคม 2557 แจกสื่อที่ จังหวัด จันทบุรี [278]

 

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดจันทบุรี
จำนวนคน 59 คน

 รับคน

(จุดที่ 1) 03.00 น. รถออกจากปั้ม ESSO ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก)
(จุดที่ 2) 03.30 น. รถออกจากไอทีสแควร์ หลักสี่
และคนพื้นที่ จ.จันทบุรี
เดินทางกลับในเวลาเย็น
แจกไปทั้งหมดประมาณ 10,000 แผ่น

[272] วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดลพบุรี

[272] วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดลพบุรี
จำนวนคน 67 คน 
มาจาก 
อุบลราชธานี 2 ท่าน
ลาว 5 ท่าน
ฮอนแลนด์ 1 ท่าน
สงขลา 1 ท่าน

[276] วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดปราจีนบุรี

  20 กรกฏคม 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดปราจีนบุรี [276]

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนคน 54 คน 
มาจาก 
ลาว 4 ท่าน
(จุดที่ 1) 05.00 น. รถออกจากปั้ม ESSO ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก) 
(จุดที่ 2) 05.30 น. รถออกจากไอทีสแควร์ หลักสี่

เดินทางกลับในเวลาเย็น
แจกไปทั้งหมดประมาณ 8,700 แผ่น

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email