[210] 13 สิงหาคม 2554 ท่าเรือโอเรียนเต็ล

[210] 13 สิงหาคม 2554 ท่าเรือโอเรียนเต็ล

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
เช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2554 .... บนเรือข้ามฝาก ท่าเรือโอเรียนเต็ล  กทม.
“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

ยินดีในบุญกับ พี่น้อย กอบคำ ที่เอื้อเฝื้อเอกสารสื่อธรรมครับ
ยินดีในบุญกับ ชาวทิพย์ทุกท่าน ที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยคำสอนพระพุทธเจ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317942974978446.60396.315109618595115&type=3

 

View the embedded image gallery online at:
http://d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/th-mediagiveawayevent/641-210-13-08-54?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId588ee5123d