สมาชิกหลัก กิจกรรมแจกสื่อฯ

สมาชิกหลัก กิจกรรมแจกสื่อฯ

 

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

1. นายเจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) หัวหน้า โทร: 08 9445 3994

2. นายปรีชา จำปาทิพย์ (สอง) รองหัวหน้า โทร: 09 4951 3434

3. นายอนันต์ มณี (นัน) ที่ปรึกษา โทร: 08 1734 1358

4. นายสุรเดช แก้วจันทร์ (แก๊ส) เหรัญญิกและผู้จัดการสื่อฯ โทร: 09 8025 2287

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994