สำหรับผู้มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมหรือจัดพิมพ์สื่อฯ

สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุรเดช แก้วจันทร์ (แก๊ส) เหรัญญิกและผู้จัดการสื่อฯ โทร: 09 8025 2287

หรือ คุณดา (ภรรยาคุณแก๊ส) โทร: 08 2341 5228

 

หมายเหตุ:

ทางกลุ่มฯ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะเรี่ยไรเงินแต่อย่างใด

เพียงแต่เปิดเป็นช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญ เช่น

ผู้ที่เคยไปแจกสื่อฯ แล้ว แต่ไม่สะดวกไปแจกสื่อฯ ในครั้งอื่นๆ

มีความประสงค์จะทำบุญในคราวที่ตนไม่สะดวกไปแจกสื่อฯ

หรือผู้ที่จะร่วมทำบุญแต่ไม่สะดวกไปร่วมในวันที่นัดหมาย เป็นต้น

หากไม่เปิดโอกาสไว้ก็จะเป็นการขวางการทำบุญ

ในการนี้อยากขอให้คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ

ศึกษาให้แน่ใจก่อนจึงดำเนินการครับ

เพราะทางกลุ่มไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะเรี่ยไรเงินแต่อย่างใด

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994