สำหรับผู้มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมหรือจัดพิมพ์สื่อธรรม

ปัจจุบัน เหรัญญิกคนปัจจุบันได้ลาออก จึงได้ทำการปิดบัญชีการโอนเงินไปก่อน

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994