สมาชิกหลัก กิจกรรมแจกสื่อ

สมาชิกหลัก กิจกรรมแจกสื่อ

หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา! หยุดถวายทอง-เงิน แด่พระภิกษุและสามเณร

 

1.นายเจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) หัวหน้า โทร: 089-445-3994

2.นายปรีชา จำปาทิพย์ (สอง) รองหัวหน้า โทร: 094-951-3434

3.นายอนันต์ มณี (นัน) ที่ปรึกษา โทร: 081-734-1358

4.นางสาวจิราวรรณ ดีสนิท (ต้า) เหรัญญิก โทร: 098-446-3641,085-411-5964 

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email